Đêm Yên Lặng

Từ Thư Viện Tin Lành
Buớc tưới chuyển hướng Bước tới tìm kiếm

Tác Giả

  • Nguyên tác: Stille Nacht
  • Lời: Joseph Mohr
  • Nhạc: Franz Xaver Gruber

Stille Nacht

Lời Đức: Joseph Mohr
1. Stille Nacht, heilige Nacht,
Alles schläft; einsam wacht
Nur das traute hochheilige Paar.
Holder Knabe im lockigen Haar,
Schlaf in himmlischer Ruh!
Schlaf in himmlischer Ruh!
2. Stille Nacht, heilige Nacht,
Hirten erst kundgemacht
Durch der Engel Halleluja,
Tönt es laut von fern und nah:
Christ, der Retter ist da!
Christ, der Retter ist da!
3. Stille Nacht, heilige Nacht,
Gottes Sohn, o wie lacht
Lieb' aus deinem göttlichen Mund
Da uns schlägt die rettende Stund'.
Christ, in deiner Geburt!
Christ, in deiner Geburt!

Silent Night

Lời Anh: John Freeman Young
1. Silent night, holy night
All is calm, all is bright
Round yon Virgin Mother and Child
Holy Infant so tender and mild
Sleep in heavenly peace
Sleep in heavenly peace
2. Silent night, holy night!
Shepherds quake at the sight
Glories stream from heaven afar
Heavenly hosts sing Alleluia!
Christ, the Saviour is born
Christ, the Saviour is born
3. Silent night, holy night
Son of God, love's pure light
Radiant beams from Thy holy face
With the dawn of redeeming grace
Jesus, Lord, at Thy birth
Jesus, Lord, at Thy birth.

Đêm Yên Lặng

Lời Việt: Vĩnh Phúc
1. Đêm xuống êm đềm,
Chuông thánh vang rền,
Lướt lướt êm qua bao miền
Đêm xưa ấy khắp nơi thanh vắng im lìm
Nhưng chuông thánh vẫn ngân nga khúc mơ huyền
Hoan nghênh Chúa Con Trời đã đến,
Chuông thanh bình lắng buông êm đềm.
2. Đêm Chúa ra đời,
Sao sáng trên trời,
Có mấy người chăn quanh đồi
Nghe trong gió tiếng thiên binh hát vang trời
Ngân theo gió tiếng thiên binh hát vang lời
“Giê-xu đến đem tình yêu tới,
Đem thanh bình đến cho muôn người”
3. Năm tháng qua dần,
Ai có hay rằng,
Đã có lần Chúa xuống trần
Thương ta Chúa đến xoa bao vết thương lòng
Cho ta sống trong vui tươi với hy vọng
Ôi ơn Chúa ru lòng êm ấm,
Giữa khi cuộc thế đang xoay vần.

Đêm Yên Lặng

Lời Việt: Ban Biên Soạn Thánh Ca Hội Thánh Tin Lành Việt Nam
1. Đêm yên lặng! Đêm thánh này!
Vắng vẻ thay! Sáng láng thay!
Chung quanh chốn Ma-ri đang ngắm con mình,
Con Trai Thánh rất tươi vui, rất an bình,
Đương ngơi dưới khung trời vắng,
Êm đềm giữa đêm yên lặng.
2. Đêm yên lặng! Đêm thánh này!
Bỗng kẻ chăn hoảng hốt thay
Vinh quang thánh ở nơi thiên quốc soi lòa
Muôn thiên sứ hát vang Ha-lê-lu-gia
Cứu Chúa giáng lâm trần thế.
Y kỳ Thánh Vương nghi vệ.
3. Đêm yên lặng! Đêm thánh này!
Đức Chúa Con! Yêu thương đầy
Dung quang Chúa chiếu ra ân điển thiên đàng
Như tia thái dương khi tưng sáng huy hoàng
Jêsus giáng lâm trần thế
Y kỳ Thánh Vương nghi vệ.

Ca Khúc

Nhạc Đệm

Nhạc

load PDF

Tài Liệu Tham Khảo