Vầng Đá Muôn Đời

Từ Thu Vien Tin Lanh
Buớc tưới chuyển hướng Bước tới tìm kiếm

Tác Giả

  • Nguyên tác: Rock of Ages
  • Lời: Augustus M. Toplady (1740-1778)
  • Nhạc: Thomas Hastings (1784-1872)

Lời Anh

Rock of Ages
1. Rock of Ages, cleft for me,
Let me hide myself in thee;
Let the water and the blood,
From thy wounded side which flowed,
Be of sin the double cure;
Save from wrath and make me pure.
2. Not the labors of my hands
Can fulfill thy law's commands;
Could my zeal no respite know,
Could my tears forever flow,
All for sin could not atone;
Thou must save, and thou alone.
3. Nothing in my hand I bring,
Simply to the cross I cling;
Naked, come to thee for dress;
Helpless, look to thee for grace;
Foul, I to the fountain fly;
Wash me, Savior, or I die.
4. While I draw this fleeting breath,
When mine eyes shall close in death,
When I soar to worlds unknown,
See thee on thy judgment throne,
Rock of Ages, cleft for me,
Let me hide myself in thee.

Lời Việt

Vầng Đá Muôn Đời
1. Xin núp trong Vầng Đá muôn đời
Vì Chúa đến cứu tôi, Ngài ôi!
Lòng mong suối huyết kia trào phun
Từ hông vỡ Chúa xưa tràn tuôn
Nên những linh dược chữa muôn tội
Trừ căn ác vốn hay hành tôi.
2. Không thể do tài sức tay này
Mà chu tất pháp luật Ngài nay
Dầu cho khắc khổ thân hình tôi
Dầu đau đớn, mắt luôn lệ rơi
Ôi, hẳn không chuộc tôi khỏi tội
Cầu Christ cứu, chỉ một Ngài thôi.
3. Trong lúc tôi còn chút hơi tàn
Giờ sắp nhắm mắt xa trần gian
Đặng bay đến nước chưa từng hay
Nhìn lên Chúa ở thiên tòa đây
Vầng đá muôn đời đến cứu tôi
Nguyện tôi chỉ núp trong Ngài thôi.

Ca Khúc

Nhạc Đệm

Nhạc

load PDF

Tài Liệu Tham Khảo