Chuyện Giáng Sinh

Từ Thu Vien Tin Lanh
Bước tới: chuyển hướng, tìm kiếm

Tác Giả

  • Nguyên tác: Chuyện Giáng Sinh
  • Lời: Lê Phước Thiện
  • Nhạc: Lê Phước Thiện

Lời Việt

Chuyện Giáng Sinh
1. Một đêm trời đông sương rơi thướt tha,
Ánh sao soi lòa với bao
Ca khúc thiên thần dậy vang.
Jêsus hạ sanh nơi Bết-lê-hem,
Nơi máng chiên hèn biết bao,
Sao Chúa tôi chịu xót xa.
Trời đông giường rơm an thân Chúa tôi,
Ánh sao thiên đàng chói soi
Nơi Chúa Nhi Hài hạ sanh.
Bọn chăn được tin Jêsus giáng sanh,
Quyết đến nơi thờ Chúa, Vua
Nhi thánh nay đã giáng trần.
Ba vị vua kia trời đông
Đi tìm Thánh Vương theo sao dẫn lối.
Khi gặp Hài Nhi thành tâm tôn thờ
Kính dâng, một dược, nhũ hương.
Một lòng thành tâm, một lòng kính dâng
Cứu Chúa giáng trần,
Luôn cả tâm hồn này và cả cuộc đời.
2. Tình yêu Jêsus cao sâu lắm thay,
Chúa giáng sinh vì thế nhân,
Mong ước nhân loại nhận tin.
Jêsus hạ sanh đem tình Chúa Cha
Cho thế nhân được xót thương,
Được đến ngôi trời vĩnh an.
Vì yêu lìa ngôi thiên cung hiển vinh
Xuống nơi dương trần xấu xa
Lâm thế đêm trời lạnh rơi.
Chuồng chiên làm nơi Vua Trời giáng sanh,
Áo thưa nay thành tấm chăn
Cho Thánh Nhi khi giáng trần.
Jêsus hạ sanh bình an
Nhân loại hỉ hoan tràn đầy vui tươi.
Cho người thành tâm tìm Christ
Vua Trời kính dâng trọn đời bửa nay.
Một lòng thành tâm, một lòng kính dâng
Cứu Chúa giáng trần,
Luôn cả tâm hồn này và cả cuộc đời.

Tài Liệu Tham Khảo