Ta Là Đường Đi

Từ Thu Vien Tin Lanh
Bước tới: chuyển hướng, tìm kiếm

Tác Giả

  • Nguyên tác: Ta Là Đường Đi
  • Lời:
  • Nhạc:
  • Tài Liệu:

Lời Anh

Lời Việt

Ta Là Đường Đi
1. Kìa lặng nghe Chúa đang khuyên nài,
Chính Ta đây đường đi chẳng sai.
Là đường đưa đến nơi thiên đàng.
Nơi sung sướng thỏa vui vô vàn.
Mau về đây ai đang cách xa,
Sao còn say mê trong kiếp hoa.
Hãy lắng nghe đây lời êm ái,
Nào về đây hưởng phước lâu dài.
2. Ðường trần gian có đâu rộng dài,
Lắm hoa xinh đẹp trong nắng mai.
Cùng ngàn chim líu lo trên cành.
Êm tai tiếng suối reo trong lành.
Nhưng rồi được bao lâu hỡi ai,
Kiếp phù du kia luôn chóng phai.
Ðến lúc đôi tay này buông thả,
Ðời này chung kết biết đâu nhà.
3. Nầy đường đây chớ nên sai lầm,
Hỡi ai đang còn trong tối tăm.
Dù đường bao khó khăn nhọc nhằn.
Vượt qua lắm núi non khô cằn.
Nhưng Jêsus luôn đi với ta,
Trên đường xa ta vui lướt qua.
Ðến lúc bước vô miền vinh hiển,
Ðời đời bên Chúa Cha nhân hiền.

Tài Liệu Tham Khảo