Jesus Bài Ca Của Ta

Từ Thu Vien Tin Lanh
Bước tới: chuyển hướng, tìm kiếm

Tác Giả

  • Nguyên tác:
  • Lời:
  • Nhạc:
  • Tài Liệu:

Lời Anh

Lời Việt

Jesus Bài Ca Của Ta
Jêsus! Jêsus! Muôn bài ca tuyệt diệu.
Hát lên ca lên trên mọi nơi trần gian.
Ngài hằng ngày dìu dắt đường
Không một giây xa cách ta,
Tận khi ta bước chân vô miền Thiên cung.
Jêsus! Jêsus! Là người bạn đời đời.
Jêsus! Jêsus! Soi rạng muôn hào quang.
Cùng nhau ta suy tôn danh Ngài
Dưới cờ vinh quang vì tình yêu muôn đời Jêsus!

Tài Liệu Tham Khảo