Giê-xu Đẹp Thay

Từ Thư Viện Tin Lành
Buớc tưới chuyển hướng Bước tới tìm kiếm

Tác Giả

  • Nguyên tác: Schönster Herr Jesu
  • Lời: Trích từ Thánh Ca Münster Gesangbuch
  • Nhạc: Dân Ca Silesia

Schönster Herr Jesu

Lời Đức: Civilla D. Martin
1. Schönster Herr Jesu,
Herrscher aller Herren,
Gottes und Mariä Sohn!
Dich will ich lieben,
Dich will ich ehren,
Meiner Seelen Freud und Wonn.
2. Alle die Schönheit Himmels und der Erde
ist gefasst in Dir allein.
Keiner soll immer lieber mir werden,
als Du liebster Jesu mein.
3. Schön ist das Mondlicht,
schöner ist die Sonne,
schön der Sterne große Zahl.
Jesus ist feiner, Jesus ist reiner
dann die Engel allzumal.
4. Schön sind die Blumen,
schöner sind die Menschen
in der frischen Jugendzeit.
Sie müssen sterben,
müssen verderben.
Jesus bleibt in Ewigkeit.
5. Er ist wahrhaftig
allhie gegenwärtig
in dem heilgen Sakrament.
Jesu, Dich bitt ich
Sei Du uns gnädig
jetzo und an unserm End.

Fairest Lord Jesus

Lời Anh: Richard Storrs Willis
1. Fairest Lord Jesus, Ruler of all nature,
O Thou of God and man the Son,
Thee will I cherish, Thee will I honor,
Thou, my soul’s glory, joy and crown.
2. Fair are the meadows, fairer still the woodlands,
Robed in the blooming garb of spring;
Jesus is fairer, Jesus is purer,
Who makes the woeful heart to sing.
3. Fair is the sunshine,
Fairer still the moonlight,
And all the twinkling starry host;
Jesus shines brighter, Jesus shines purer
Than all the angels heaven can boast.

Beautiful Savior

Lời Anh: Joseph August Seiss
Beautiful Savior,
King of Creation,
Son of God and Son of Man!
Truly I’d love Thee,
Truly I’d serve Thee,
Light of my soul, my Joy, my Crown.
Fair are the meadows,
Fair are the woodlands,
Robed in flowers of blooming spring;
Jesus is fairer,
Jesus is purer;
He makes our sorrowing spirit sing.
Fair is the sunshine,
Fair is the moonlight,
Bright the sparkling stars on high;
Jesus shines brighter,
Jesus shines purer,
Than all the angels in the sky.
Beautiful Savior,
Lord of the nations,
Son of God and Son of Man!
Glory and honor,
Praise, adoration,
Now and forevermore be Thine!

Giê-xu Đẹp Thay

Lời Việt: Ban Biên Soạn Thánh Ca Hội Thánh Tin Lành Việt Nam (1950)
1. Ôi, Giê-xu đẹp thay!
Ôi, Vua thiên nhiên giới nay!
Con Đấng chí tôn cũng con loài người
Tôi chỉ yêu Ngài thôi
Duy Chúa tôi sùng tôn
Xem như kim mão vinh cho linh hồn.
2. Khoe tươi thanh thảo xinh
Đua chen bao lâm trúc xanh
Cây khoác áo hoa, nguyệt ghen, mây hờn
Nhưng Giê-xu đẹp hơn
Giê-xu thanh bạch hơn
Cho ai tâm thống hát theo nhịp đờn.
3. Xinh thay tia thái dương
Trông lên cung trăng như gương
Sao lấp lánh soi lòa muôn ngàn lần
Nhưng Giê-xu lòa hơn
Giê-xu thanh bạch hơn
Xinh hơn thiên sứ trên mây chập chờn.

Ca Khúc

Nhạc Đệm

Nhạc

load PDF

Tài Liệu Tham Khảo