An Bình Trong Chúa

Từ Thu Vien Tin Lanh
Bước tới: chuyển hướng, tìm kiếm

Tác Giả

  • Nguyên tác: An Bình Trong Chúa
  • Lời: Khuyết Danh
  • Nhạc: Khuyết Danh

Lời Việt

An Bình Trong Chúa
Sống an bình nhờ nương tay Chúa phủ bao,
Thỏa vui luôn vì tình yêu Chúa ngất cao,
Hãy dâng đời hầu việc Jesus khắp nơi,
Dắt đưa người vào nguồn sống mới đẹp tươi.

Tài Liệu Tham Khảo