Nguyện Đưa Dắt Bao Người

Từ Thu Vien Tin Lanh
Bước tới: chuyển hướng, tìm kiếm

Tác Giả

  • Nguyên tác: Lord, Lay Some Soul Upon My Heart
  • Lời: Mack Weaver & B.B. McKinney
  • Nhạc:
  • Tài Liệu:

Lời Anh

Lời Việt

Nguyện Đưa Dắt Bao Người
1. Hỡi Chúa để trong lòng con gánh nặng về bao linh hồn quanh con.
Cố gắng con xin làm xong trọng trách dắt đưa bạn bè đến Ngài.
Điệp Khúc:
Nguyện đem cho Chúa linh hồn trầm luân,
Ðây là trách nhiệm của con.
Chúa giúp con luôn,
Quyền phép Thánh Linh đưa dắt bao người đến Ngài.
2. Chúa chỉ cho con người nào đắm chìm tội lỗi để nhận ơn cứu.
Với đức yêu thương Ngài ban ơn thiêng giúp cho bao người đến Ngài.
3. Chúa cứu linh hồn, còn ta khẩn nguyện cầu cho bao người quanh ta.
Ðến lúc chúng ta vào trong thiên cung thấy bao linh hồn quí nầy.

Tài Liệu Tham Khảo