Bây Giờ Tôi Tin

Từ Thu Vien Tin Lanh
Bước tới: chuyển hướng, tìm kiếm

Tác Giả

  • Nguyên tác: I Do Believe
  • Lời: Issac Watts (1674-1748)
  • Nhạc: Khuyết Danh
  • Tài Liệu:

Lời Anh

I Do Believe
1. Father, I stretch my hands to Thee;
No other help I know;
If Thou withdraw Thyself from me,
Ah, wither shall I go?
Refrain:
I do believe, I now believe
That Jesus died for me,
And that He shed His precious blood
From sin to set me free.
2. On Thy dear Son I now believe,
O let me feel Thy power;
And all my varied wants relieve,
In this accepted hour.
3. Author of faith! To Thee I lift
My weary, longing eyes;
O let me now receive that gift;
My soul without it dies.
4. Surely Thou canst not let me die;
O speak, and I shall live;
And here I will unwearied lie,
Till Thou Thy Spirit give.
5. How would my fainting soul rejoice
Could I but see Thy face!
Now let me hear Thy quickening voice,
And taste Thy pardoning grace.

Lời Việt

Bây Giờ Tôi Tin
1. Thương vì Vua tôi thân hình đẫm máu,
Con Trời nay chết thế sao?
Gẫm tấm thân tôi đáng giá con sâu,
Chúa phải dâng Thánh Thủ sao.
Điệp Khúc:
Bây giờ tôi tin, tin thật quả quyết
Jêsus tuôn huyết cứu tôi;
Cảm biết Chiên Con, bửu huyết tuôn rơi,
Ác tích tôi Chúa xóa bôi.
2. Thay vì tôi Jêsus chịu ác báo,
Trên thập tự cam khổ đau;
Biển ái, non ân quá đỗi cao sâu,
Chẳng có chi sánh nổi đâu.
3. Đang giờ ban trưa mặt trời bóng tối,
Che sự vinh quang Chúa ta;
Đấng hóa công xưa huyết phải tuôn rơi;
Bởi cớ vật Chúa tạo ra.
4. Tuy lệ tuôn rơi tôi nào trả nổi,
Bao nợ tình yêu Chúa tôi;
Cứu Chúa tôi đem toàn thể tâm thân,
Tất cả dâng Cứu Chúa thôi.

Tài Liệu Tham Khảo