Tình Chúa Bao La

Từ Thu Vien Tin Lanh
Bước tới: chuyển hướng, tìm kiếm

Tác Giả

  • Nguyên tác: Tình Chúa Bao La
  • Lời: Việt Nữ
  • Nhạc: Việt Nữ

Lời Việt

Tình Chúa Bao La
Ôi tình yêu Chúa Cha hằng ban cho tôi mỗi ngày
Ôi tình yêu của Ngài êm đềm như sông thái an
Tràn lai láng trong tâm hồn tôi cạn khô chết lịm
Tình yêu Chúa bao la sâu rộng giống như đại dương
Tâm hồn tôi khô cằn nhưng Chúa tha thứ tôi rồi
Êm đềm trong tay Ngài là bao mùa xuân tươi thắm
Tràn lai láng trong tâm hồn tôi cạn khô chết lịm
Tình yêu Chúa bao la sâu rộng giống như đại dương

Tài Liệu Tham Khảo