Tôi Biết Đấng Nắm Tương Lai Mình

Từ Thư Viện Tin Lành
Buớc tưới chuyển hướng Bước tới tìm kiếm

Tác Giả

  • Nguyên tác: I Know Who Holds Tomorrow
  • Lời: Ira F. Stanphill
  • Nhạc: Ira F. Stanphill

Lời Anh

I Know Who Holds Tomorrow
1. I don't know about tomorrow
I just live from day to day
I don't borrow from its sunshine
For its skies may turn to gray
I don't worry o'er the future
For I know what Jesus said
And today I'll walk beside Him
For He knows what is ahead
Chorus:
Many things about tomorrow
I don't seem to understand
But I know who holds tomorrow
And I know who holds my hand
2. I don't know about tomorrow
It may bring me poverty
But the one who feeds the sparrow
Is the one who stands by me
And the path that be my portion
May be through the flame or flood
But His presence goes before me
And I'm covered with His blood

Lời Việt

Tôi Biết Đấng Nắm Tương Lai Mình
1. Dù không biết ngày mai sẽ thế nào
Tôi chỉ sống nếp sống mỗi ngày
Tôi không mơ, nơi sang giàu huy hoàng
Chân trời tím đổi thay nào hay
Lòng không lo ngày sau sẽ thế nào
Tâm hồn nghe tiếng Chúa nhủ khuyên
Ta đang đi với con trong cuộc đời
Vì Ta biết trước con mọi điều.
Điệp Khúc:
Tương lai tôi còn biết bao nhiêu điều
Nhưng tâm hồn vẫn luôn bình an
Vì tôi biết Chúa nắm tương lai mình
Và tôi biết Người đi trước tôi.
2. Đời tôi nay ngày tươi sáng hơn nhiều
Chân dường như bước nơi thiên thành
Trên vai tôi bao gánh nặng vơi dần
Mây mờ biến tươi hơn đẹp hơn
Tại nơi đó mặt trời sẽ không tàn
Không còn tiếng khóc than đau buồn
Muôn vinh quang vây quanh tôi không rời
Tình thương Chúa thắm thiết dâng tràn.
3. Dù không biết ngày mai sẽ thế nào
Sẽ nghèo đói hay luôn no lành
Như chim kia Chúa đêm ngày dắt dìu
Tâm tình Chúa quên tôi được sao?
Đường tôi đi dầu gặp lắm nguy nan
Qua lửa cháy, nước tuôn ngập tràn
Nhưng Giê-xu bước với tôi mọi đường
Đời tôi luôn sống trong an lành.

Ca Khúc

Nhạc Đệm

Nhạc

load PDF

Tài Liệu Tham Khảo