Tâm Linh Tôi, An Ninh Thay

Từ Thư Viện Tin Lành
Buớc tưới chuyển hướng Bước tới tìm kiếm

Tác Giả

  • Nguyên tác: It's Well With My Soul
  • Lời: Horatio G. Spafford (1873)
  • Nhạc: Philip P. Bliss (1838-1876)

Lời Anh

It Is Well with My Soul
1. When peace, like a river, attendeth my way,
When sorrows like sea billows roll;
Whatever my lot, Thou hast taught me to say,
It is well, it is well with my soul.
Refrain:
It is well with my soul,
It is well, it is well with my soul.
2. Though Satan should buffet, though trials should come,
Let this blest assurance control,
That Christ hath regarded my helpless estate,
And hath shed His own blood for my soul.
3. My sin—oh, the bliss of this glorious thought!—
My sin, not in part but the whole,
Is nailed to the cross, and I bear it no more,
Praise the Lord, praise the Lord, O my soul!
4. For me, be it Christ, be it Christ hence to live:
If Jordan above me shall roll,
No pang shall be mine, for in death as in life
Thou wilt whisper Thy peace to my soul.
5. But, Lord, ’tis for Thee, for Thy coming we wait,
The sky, not the grave, is our goal;
Oh, trump of the angel! Oh, voice of the Lord!
Blessed hope, blessed rest of my soul!
6. And Lord, haste the day when the faith shall be sight,
The clouds be rolled back as a scroll;
The trump shall resound, and the Lord shall descend,
Even so, it is well with my soul.

Lời Việt

Tâm Linh Tôi, An Ninh Thay
1. Khi tôi được bình tịnh dường sông chảy theo đường đời
Hoặc lắm thống bi như ba đào sôi
Hoàn cảnh dẫu ra sao, Christ khuyên cứ nói sắt đinh
“Linh hồn ôi, ta an ninh thật an ninh!”
Điệp Khúc:
Tâm linh tôi, an ninh thay!
Lòng tôi nay bình an thay, bình an thay!
2. Vinh thay tư niệm này, thật tôi thỏa vui mực nào
Christ xóa hết không lưu một tội nao
Nhờ Chúa đóng đinh xưa, nay tôi thoát khỏi ách ma
Linh hồn hỡi, chúc tán Chúa, chuộc mua ta!
3. Tôi mong mau được nhìn điều lòng vẫn tin xưa rày
Khi cuốn đám mây đen trên đời nay
Kèn trổi tiếng trên không, Giê-xu Christ tái lâm ngay
Linh hồn hát: “An ninh thay, bình an thay!”

Ca Khúc

Nhạc Đệm

Nhạc

load PDF

Tài Liệu Tham Khảo