Người Khác Phải Nhìn Thấy Chúa

Từ Thu Vien Tin Lanh
Bước tới: chuyển hướng, tìm kiếm

Tác Giả

  • Nguyên tác: Let Other See Jesus In You
  • Lời: B.B. McKinney
  • Nhạc:
  • Tài Liệu:

Lời Anh

Lời Việt

Người Khác Phải Nhìn Thấy Chúa
1. Trên đường trần gian tối tăm tội đầy.
Và người người đều ngó xem ta.
Gìn mình sạch trong thân hồn đều thánh.
Ðể kẻ ngoài nhìn Chúa trong lòng anh.
Điệp Khúc:
Người khác phải nhìn thấy Chúa trong anh.
Người khác phải nhìn thấy Chúa trong anh.
Hằng ngày kể ra tích chân thật và thương yêu Chúa,
Ðể kẻ ngoài nhìn Chúa trong lòng anh.
2. Mỗi ngày đời ta sống theo lời Ngài.
Sống sao đẹp lòng sáng danh Cha.
Ðưa mọi người thân đến con đường sống.
Ðể kẻ ngoài nhìn Chúa trong lòng anh.
3. Ta tìm được nơi ở cõi tuyệt vời.
Khi cuộc đời này chóng qua thôi.
Mau truyền danh Cha cho mọi người biết.
Ðể kẻ ngoài nhìn Chúa trong lòng anh.

Tài Liệu Tham Khảo