Ta Hát Suốt Linh Trình

Từ Thu Vien Tin Lanh
Bước tới: chuyển hướng, tìm kiếm

Tác Giả

  • Nguyên tác:
  • Lời:
  • Nhạc:
  • Tài Liệu:

Lời Anh

Lời Việt

Ta Hát Suốt Linh Trình
1. Mừng vui lên vì suốt đời ta là cỏi vui tưng bừng,
Chúa ở với lòng càng vui mừng.
Dầu ra sao lòng cứ luôn hát ca cảm thấy khoan khoái
Ta nên xướng ca luôn đêm ngày.
Điệp Khúc:
Mừng vui lên đi vì gặp cảnh an nhàn
Vẫn thỏa vui luôn dù ta phải chịu khổ nàn.
Mừng vui lên đi dầu gặp cảnh đau buồn
Cứ mãi thỏa vui vì Ngài ở với ta luôn.
2. Mừng vui thay Jêsus là Ðấng nâng đở chúng ta hoài,
Nương dưới cánh toàn năng của Ngài.
Lòng càng vui nên hát cho những ai thiếu thốn vui ấy
Rồi cùng Chúa hưởng phước lâu dài.
3. Nào anh em cùng hát lên khúc ca tán dương Con Trời,
Là Cứu Chúa vì ta xuống đời.
Dầu đi đâu Jêsus luôn dắt tay cứ chăm chăm
Bước Ngài đi trước ta trong mọi đường.

Tài Liệu Tham Khảo