Đấng Chăn Chiên Hiền Lành

Từ Thu Vien Tin Lanh
Bước tới: chuyển hướng, tìm kiếm

Tác Giả

  • Nguyên tác:
  • Lời: John J. Husband
  • Nhạc:
  • Tài Liệu:

Lời Anh

Lời Việt

Đấng Chăn Chiên Hiền Lành
1. Ðàn chiên thơ ta nay,
Nhờ Jêsus chăn nuôi đây,
Ðược an ninh trong cánh tay của Chúa
Ta vui thay!
Điệp Khúc:
Ta xin quyết theo Ðấng Chăn hiền lành,
Nuôi ta nước trong cỏ xanh;
Khi Muông sói kia lăm le giựt giành,
Nương cánh Chúa an bình.
2. Người chăn yêu thương ta,
Lìa nơi thiên cung nguy nga,
Tìm chiên bơ vơ cách xa,
Lướt núi non xông pha.
3. Vậy, ta mong không lâu,
Toàn chiên ta trong năm châu
Ðược tay Jêsus góp thâu,
Mãi mãi yêu thương nhau.

Tài Liệu Tham Khảo