Cùng Họp Nhau

Từ Thu Vien Tin Lanh
Bước tới: chuyển hướng, tìm kiếm

Tác Giả

  • Nguyên tác:
  • Lời: Khuyết Danh
  • Nhạc: Khuyết Danh

Lời Việt

Cùng Họp Nhau - Lời Việt: Nguyễn Hữu Ái
Cùng họp nhau dưới chân Chúa
Chúng ta hòa theo nhịp đàn
Hát vang tôn vinh Jêsus Chúa yêu thương
Cùng đợi chờ dưới chân Chúa
Lắng nghe lời từ Ngôi Trời ban
Sống bên nhau trong danh Ngài vui thỏa hoài.

Tài Liệu Tham Khảo