Nhìn Cây Thập Tự

Từ Thư Viện Tin Lành
Buớc tưới chuyển hướng Bước tới tìm kiếm

Tác Giả

  • Nguyên tác: Behold the Savior of Mankind
  • Lời: Samuel Wesley, Sr. (1700)
  • Nhạc: Hugh Wilson (1800)
  • Hòa Âm: Ralph E. Hudson (1885)

Lời Anh

Behold the Savior of Mankind
1. Behold the Savior of mankind
Nailed to the shameful tree!
How vast the love that Him inclined
To bleed and die for thee!
2. Though far unequal our low praise
To Thy vast sufferings prove,
O Lamb of God, thus all our days,
Thus will we grieve and love.
3. Hark, how He groans, while nature shakes,
And earth’s strong pillars bend;
The temple’s veil in sunder breaks,
The solid marbles rend.
4. “’Tis done!” The precious ransom’s paid,
“Receive My soul,” He cries!
See where He bows His sacred head!
He bows His head, and dies!
5. But soon He’ll break death’s envious chain,
And in full glory shine:
O Lamb of God! was ever pain,
Was ever love, like Thine?
6. Thy loss our ruin did repair;
Death by death is slain;
Thou wilt at length exalt us where
Thou dost in glory reign.

Lời Việt: Thơ Thánh (1931)

Nhìn Xem Chúa Cứu Thế
1. Nhìn cây thập tự gẫm Chúa Jesus,
Phải đóng đinh chịu khổ đau;
Hỡi Jesus vì sao huyết tuôn ra,
Khổ hình bởi chúng tôi nay.
2. Kìa xem mặt trời phải tối ban trưa,
Cả thế gian đều tối tăm;
Chánh trong Điện Thờ nơi rất tôn nghiêm,
Bức màn phải xé hai ra.
3. Ngài thay tội người giải cứu xong xuôi
Cất tiếng kêu rằng: Hỡi Cha!
Muốn giao lại hồn Con ở trong tay.”
Cúi đầu và trút linh ra.
4. Kìa Christ! Thiệt Ngài hẳng Đấng quang minh,
Hỡi chết ôi mầy phải lui,
Bẻ then địa ngục, ai sánh Jesus,
Sống lại hiển quý vinh quang.

Lời Việt: Thánh Ca Hội Thánh Tin Lành Việt Nam (1950)

Nhìn Cây Thập Tự
1. Nhìn cây thập tự gẫm Chúa Jesus,
Phải đóng đinh chịu khổ đau;
Chúa ôi, thân Ngài tuôn huyết thắm thay,
Khổ hình bởi chúng tôi nay.
2. Kìa xem bầu trời tăm tối đê mê,
Đương giữa ban ngày gớm ghê;
Chính trong điện thờ Đức Giê-hô-va,
Bức màn phải xé hai ra.
3. Tại đây Jesus cất tiếng”
Cha ôi! Nay đã xong việc của tôi,
Kính giao linh hồn trong cánh tay Cha.”
Nói rồi, Chúa trút hơi ra.
4. Từ nơi mộ phần Chúa sống vẻ vang,
Cỏi chết nay bị phá tan,
Bẻ then địa ngục duy Chúa Jesus,
Đấng được tán mỹ muôn thu.

Ca Khúc

Nhạc Đệm

Nhạc

load PDF

Tài Liệu Tham Khảo