Phước Hạnh Và Thương Xót Sẽ Theo Tôi

Từ Thu Vien Tin Lanh
Bước tới: chuyển hướng, tìm kiếm

Tác Giả

  • Nguyên tác: Surely Goodness and Mercy
  • Tựa đề: Mỗi Quãng Đường
  • Lời: Alfred B. Smith & John W. Peterson
  • Nhạc: John W. Peterson & Alfred B. Smith, 1958
  • Tài Liệu:

Lời Việt

Mỗi Quãng Đường - Lời: Nguyễn Hữu Ái
1. Trần gian đau thương tối tăm chôn vùi ta
Màn đêm hư vong ô tội kinh khiếp
Tìm tôi Jêsus dắt đưa theo đường thánh
Cứu tôi thoát nơi hư hoại tử vong.
Điệp Khúc:
Bước đi với Ngài mỗi quãng đường từ nay Chúa đưa từng bước
Suốt tháng năm qua phong ba cùng đau đớn như sóng cuồng
Bước đi với Ngài mỗi quãng đường từ nay, Chúa đưa từng bước
Suốt tháng năm qua phong ba đến thiên đàng.
Trên thiên cung cao ở với Chúa đến muôn đời, đến muôn đời
Quên bao đau thương bao chông gai trần gian thuở xưa
Bước đi với Ngài mỗi quãng đường, từ nay Chúa đưa từng bước
Suốt tháng năm qua phong ba đến thiên đàng
Mãi mãi ta gần bên Chúa nơi thiên đàng.
2. Từ nay tâm linh thỏa vui an bình thay
Ngài ban cho thêm tinh thần tươi mới
Dìu tôi trong nơi cỏ xanh bên giòng suối
Chúa luôn xót thương bao bọc chăm nom.
3. Dù khi chân tôi bước đi trên hiểm nguy
Ngài đi bên tôi linh quyền nâng đỡ
Đời tôi vươn lên với bao hy vọng mới
Áng mây tối tăm ô tội tiêu tan.

Tài Liệu Tham Khảo