Dâng Cha Đóa Hoa Lòng

Từ Thu Vien Tin Lanh
Bước tới: chuyển hướng, tìm kiếm

Tác Giả

  • Nguyên tác: Dâng Cha Đóa Hoa Lòng
  • Lời: Khuyết Danh
  • Nhạc: Khuyết Danh

Lời Việt

Dâng Cha Đóa Hoa Lòng
1. Ngày đầu năm con xin kính dâng Cha
Đóa hoa thiêng là bao đóa hoa lòng,
Xin dâng lên trong ngày đầu năm mới.
Xin dâng lên trong ngày đầu xuân này.
Cha ơi xin thương nhậm cho con.
2. Để đầu năm yêu thương sẽ lên ngôi,
Chúa xuân sang điểm tô thắm cho đời.
Bao yêu thương chan hòa mùa xuân mới.
Trong ơn Cha vui vầy trọn an bình.
Xuân năm nay thêm đẹp xinh.

Tài Liệu Tham Khảo