Lòng Thái An

Từ Thu Vien Tin Lanh
Bước tới: chuyển hướng, tìm kiếm

Tác Giả

  • Nguyên tác: Lòng Thái An
  • Lời: Khuyết Danh
  • Nhạc: Khuyết Danh

Lời Việt

Lòng Thái An- Lời Việt: Nguyễn Hữu Bình
1. Lòng bạn chưa từng được thái an?
Gặp gian nguy bạn nao núng luôn?
Gần nơi Cha lòng bạn yên thỏa.
Khúc thánh ca nguồn vui tâm hồn.
Điệp Khúc:
Bình an thay, có Jesus.
Nhờ Ngài ban chiến thắng quân thù.
Lòng mừng vui ngợi khen Chúa.
Chốn nương cậy hoàn toàn thái an.
2. Lòng bạn nghi ngờ tình Chúa chăng?
Bạn than vản gặp cơn hiểm nguy?
Bài ca khen ngợi mau trổi tiếng.
Lúc ấy tâm bạn thấy an bình.

Tài Liệu Tham Khảo