Đấng Xưa Giúp Chúng Tôi

Từ Thu Vien Tin Lanh
Bước tới: chuyển hướng, tìm kiếm

Tác Giả

  • Nguyên tác: Our God, Our Help in Ages Past
  • Tựa đề: Đấng Xưa Giúp Chúng Tôi
  • Kinh Thánh: Thi Thiên 90
  • Nhạc: William Croft, 1708
  • Tài Liệu: The Lutheran Hymnal #123

Lời Anh

Our God, Our Help in Ages Past
1. Our God, our Help in ages past,
Our Hope for years to come,
Our Shelter from the stormy blast,
And our eternal Home!
2. Under the shadow of Thy throne
Thy saints have dwelt secure;
Sufficient is Thine arm alone,
And our defense is sure.
3. Before the hills in order stood
Or earth received her frame,
From everlasting Thou art God,
To endless years the same.
4. A thousand ages in Thy sight
Are like an evening gone,
Short as the watch that ends the night
Before the rising sun.
5. Thy word commands our flesh to dust:
"Return ye sons of men!"
All nations rose from earth at first
And turn to earth again.
6. Time, like an ever-rolling stream,
Bears all its sons away;
They fly forgotten as a dream
Dies at the opening day.
7. Like flowery fields the nations stand,
Pleased with the morning light;
The flowers beneath the mower's hand
Lie withering ere 'tis night.
8. Our God, our Help in ages past,
Our Hope for years to come,
Be Thou our Guard while troubles last
And our eternal Home!

Lời Việt

Đấng Xưa Giúp Chúng Tôi
1. Ôi, lạy Chúa, nguyện Đấng giúp tôi mãi
Là ước vọng lúc hậu lai
Nơi bảo toàn giữa giông tố dội vang
Là nhà muôn thuở bình an.
2. Nương dựa bóng ngai Chúa thái an bấy
Cho thánh dân thỏa lòng thay!
Duy cánh tay Chúa bao phủ ngày đêm
Lòng càng được vững vàng thêm.
3. Ngay từ trước khi có biển, sông, đất
Rừng, núi, tinh tú, nguyệt, nhật
Nguyên thủy Ngài vốn Chân Chúa độc tôn
Đời đời cai quản kiền khôn.
4. Muôn đời trước mặt Chúa thoáng mau quá
Thật giống đêm chóng vượt qua
Như thể canh chót đêm sắp tàn kia
Rồi dương quang ló nghìn tia.
5. Nhân loại vốn thuộc huyết khí A-đam
Sờn chí, phiền não, sầu tâm
Họ trôi dạt cuốn theo sóng thời gian
Tuyệt không tăm tiếng dội vang.
6. Danh, lợi, hiển vinh, phú quý, khương tráng
Đều cuốn theo sóng thời gian
Chỉ thoáng qua ví như giấc hoàng lương
Rạng ngày tiêu tán hà phương.
7. Ôi, lạy Chúa, nguyên Đấng giúp tôi mãi
Là ước vọng lúc hậu lai
Xin Chúa gìn giữ tôi suốt đường thiêng
Làm nhà muôn thuở bình yên.


Tài Liệu Tham Khảo