Chúa Thánh Vinh Quang

Từ Thu Vien Tin Lanh
Bước tới: chuyển hướng, tìm kiếm

Tác Giả

  • Nguyên tác: His Name Is Wonderful
  • Lời: Audrey Mieir
  • Nhạc: Audrey Mieir

Lời Anh

His Name Is Wonderful
His name is Wonderful,
His name is Wonderful,
His name is Wonderful,
Jesus! My Lord.
He is the mighty King,
Master of ev'rything,
His name is Wonderful,
Jesus! My Lord.
He's the Great Shep-herd, the Rock of all ages,
Al-might-y God is He.
Bow down be-fore Him,
Love and adore Him,
His name is Wonderful, Jesus my Lord.

Lời Việt

Chúa Thánh Vinh Quang
Jêsus! Vua trên mọi loài
Chủ tể khắp cả nhân gian
Chúa Thánh vinh quang đời đời
Jêsus Chúa tôi.
Jêsus cao minh tuyệt vời
Ánh sáng soi bao cuộc đời
Sức sống ban cho loài người
Chúa trên muôn loài
Hiền lành thương mến chiên
Vầng đá sống không đổi dời
Ngài thật là thần nhân chí tôn
Cúi xuống hỡi muôn loài
Kính mến suy tôn Ngài
Chúa Thánh vinh quang đời đời
Hát lên tôn thờ.

Tài Liệu Tham Khảo