Giòng Sông Trường Sinh

Từ Thu Vien Tin Lanh
Bước tới: chuyển hướng, tìm kiếm

Tác Giả

  • Nguyên tác: Giòng Sông Trường Sinh
  • Lời: Phương Thảo
  • Nhạc: Phương Thảo

Lời Anh

Lời Việt

Giòng Sông Trường Sinh
Ra đi từ ngôi Trời, ra đi từ ngôi Trời
Ra đi một giòng sông một giòng sông vào nhân thế
Ra đi từ Ngôi Trời, ra đi từ Ngôi Trời
Ra đi một giòng sông, một giòng sông vào cuộc đời
Giòng sông đi qua tiếng buồn chạy xa
Giòng sông đi qua núi đồi nở hoa
Sa mạc trổ bông hường, sa mạc trổ bông hường
Hương bay tận mười phương hương bay trong tình thương
Cây hai bên giòng sông trổ hoa ra là ngát đồng
Cây hai bên giòng sông tốt tươi xinh đẹp quanh năm
Cây hai bên giòng sông giòng linh quang chiếu sáng ngời mà nhân sinh khổ đau đang tìm cầu
Ra đi bên giòng sông có nghe tươi mát cõi lòng
Ai đi bên giòng sông có nghe nhạc trời mênh mông
Tôi đi bên giòng sông mừng vui ca hát một bài ngợi ca danh Chúa trên trời muôn thu
Giê-xu, Giê-xu, Giê-xu
Một giòng sông vào cuộc đời.

Tài Liệu Tham Khảo