Lời Nguyện Kính Yêu

Từ Thu Vien Tin Lanh
Buớc tưới chuyển hướng Bước tới tìm kiếm

Tác Giả

  • Nguyên tác: Holy! Holy!
  • Kinh Thánh: Khải Huyền 4:8
  • Nhạc và lời: Jimmy Owens
  • Lời Việt: Nguyễn Hữu Ái

Lời Anh

Holy! Holy!
1. Holy, holy, holy, holy,
Holy, holy, Lord God Almighty;
And we lift our hearts before You as a token of our love,
Holy, holy, holy, holy.
2. Gracious Father, gracious Father,
We're so blest to be Your children, gracious Father;
And we lift our heads before You as a token of our love,
Gracious Father, gracious Father.
3. Precious Jesus, precious Jesus,
We're so glad that You've redeemed us, precious Jesus;
And we life our hands before You as a token of our love,
Precious Jesus, precious Jesus.
4. Holy Spirit, Holy Spirit,
Come and fill our hearts anew, Holy Spirit;
And we lift our voice before You as a token of our love,
Holy Spirit, Holy Spirit.

Lời Việt

Lời Nguyện Kính Yêu - Lời Việt: Nguyễn Hữu Ái
1. Lạy Cha Chí Thánh, Chúa trên muôn loài,
Nguồn an vui sức sống mới cho bao nhiêu cuộc đời,
Lòng nguyện dâng lên Cha niềm kính yêu mãi không phai qua muôn cảnh đời,
Lạy Cha Chí Thánh, hết lòng kính yêu Cha.
2. Lạy Cha Thương Yêu, suối thiêng nhân từ,
Được làm con Chúa Thánh quý hơn vinh hoa phàm trần,
Lòng nguyện dâng lên Cha niềm kính yêu mãi không phai qua muôn cảnh đời,
Lạy Cha quý mến, hết lòng kính yêu Cha.
3. Thờ tôn Giê xu, Đấng yêu thương mọi người,
Vì tội nhân đắm đuối chết thay trên cây thập hình,
Lòng nguyện dâng lên Cha niềm kính yêu mãi không phai qua muôn cảnh đời,
Thờ tôn Giê xu, Đấng chịu chết thay tôi.
4. Thần Linh Thánh Chúa sống trong tâm hồn này,
Mạnh dường như sức gió cuốn đi bao nhiêu ngày buồn,
Nhờ Thần Linh đưa đi đường dẫu gian nan quyết không lo âu ngã lòng,
Thần Linh Thánh Chúa dẫn vào lối vinh quang.

Ca Khúc

Nhạc Đệm

Nhạc

load PDF

Tài Liệu Tham Khảo