Giê-hô-va Đấng Dắt Chăn Hồn Tôi

Từ Thu Vien Tin Lanh
Buớc tưới chuyển hướng Bước tới tìm kiếm

Tác Giả

  • Nguyên tác: The Lord's My Shepherd
  • Lời: Francis Rous (1579-1659)
  • Nhạc: Jessie S. Irvine

Lời Anh

The Lord's My Shepherd
1. The Lord's my Shepherd, I'll not want;
He makes me down to lie
In pastures green; He leadeth me
The quiet waters by.
2. My soul He doth restore again
And me to walk doth make
Within the paths of righteousness,
E'en for His own name's sake.
3. Yea, tho' I walk in death's dark vale,
Yet will I fear no ill;
For Thou art with me, and Thy rod
And staff me comfort still.
4. My table Thou hast furnished
In presence of my foes;
My head Thou dost with oil anoint,
And my cup overflows.
5. Goodness and mercy, all my life,
Shall surely follow me;
And in God's house forevermore
My dwelling place shall be.

Lời Việt

Giê-hô-va Đấng Dắt Chăn Hồn Tôi - Nguyễn Văn Hai
1. Giê-hô-va Đấng dắt chăn hồn tôi,
Đưa tôi vào nơi an nghỉ
Trong nơi cỏ xanh tươi,
Tay Chúa hướng dẫn tôi,
Bên dòng nước êm đềm trôi.
2. Ngài ban sức mới cho linh hồn tôi,
Đưa tôi vào lối công chính
Trong danh Chúa nhân từ,
Tôi chẳng thiếu thốn chi,
Duy Ngài dắt chăn hồn tôi.
3. Dầu khi bóng chết hiểm nguy kề bên,
Tôi không sợ lo nao núng
Có Chúa mãi ở cùng,
Ngài an ủi tâm hồn tôi,
An bình dưới tay toàn năng.
4. Hạnh phúc thương xót của Cha thượng thiên,
Theo tôi vào nơi an nghỉ
Trong danh Giê-hô-va,
Tôi vui thỏa thảnh thơi,
Trong nhà Chúa tôi, bạn tôi.

Lời Việt - Thánh Ca Hội Thánh Tin Lành Việt Nam Hoa Kỳ (1998)

Đấng Chăn Hồn Tôi
1. Bàn tay nhân ái dắt chăn hồn tôi
Đưa tôi vào nơi an nghỉ;
Trong nơi cỏ xanh tươi tay Chúa hướng dẫn tôi
Bên dòng nước êm đềm trôi
2. Ngài ban sức mới cho linh hồn tôi
Đưa tôi vào nơi công chính;
Trong danh Chúa nhân từ tôi chẳng thiếu thốn chi
Duy Ngài dắt chăn hồn tôi
3. Hầu khi bóng chết hiểm nguy kề bên
Tôi không sợ lo nao núng
Có Chúa mãi ở cùng Ngài an ủi tâm tôi
An bình dưới tay toàn năng
4. Hạnh phước thương xót của Cha Thượng Thiên
Theo tôi vào nơi an nghỉ
Trong danh Giê-hô-va tôi vui thỏa thảnh thơi
Trong nhà Chúa tôi bạn tôi.

Ca Khúc

Nhạc Đệm

Nhạc

load PDF

Tài Liệu Tham Khảo