Nghe Tiếng Giê-xu Tuyên

Từ Thư Viện Tin Lành
Buớc tưới chuyển hướng Bước tới tìm kiếm

Tác Giả

  • Nguyên tác: Draw Me Nearer
  • Lời: Fanny J. Crosby
  • Nhạc: William H. Doane

Lời Anh

Draw Me Nearer
1. I am Thine, O Lord, I have heard Thy voice,
And it told Thy love to me;
But I long to rise in the arms of faith
And be closer drawn to Thee.
Refrain:
Draw me nearer, nearer blessed Lord,
To the cross where Thou hast died;
Draw me nearer, nearer, nearer blessed Lord,
To Thy precious, bleeding side.
2. Consecrate me now to Thy service, Lord,
By the pow’r of grace divine;
Let my soul look up with a steadfast hope,
And my will be lost in Thine.
3. Oh, the pure delight of a single hour
That before Thy throne I spend,
When I kneel in prayer, and with Thee, my God
I commune as friend with friend!
4. There are depths of love that I cannot know
Till I cross the narrow sea;
There are heights of joy that I may not reach
Till I rest in peace with Thee.

Lời Việt

Nghe Tiếng Giê-xu Tuyên
1. Nghe tiếng Giê-xu tuyên, yêu mến tôi vẹn tuyền
Ôi tôi đã thuộc Ngài như nguyền
Tay đức tin giơ cao, tôi quyết không sờn nao
Càng gần Chúa khoái lạc dường bao
Điệp Khúc:
Xin hãy kéo tôi, kéo tôi cho càng gần nơi thập tự xưa Chúa xả thân
Cho tôi sống mãi với Chúa, mãi bên hông trào huyết
Nơi hông trào dòng huyết tuyệt vời.
2. Ôi Chúa xin ban sai, tôi quyết lo việc Ngài
Do nơi quyền lực hồng ân hoài
Tôi ngước chăm chăm đây mong ước linh hồn này
Phục theo ý Chúa trọn đời nay.
3. Sâu bấy đức yêu thương, tôi chẳng sao dò lường
Qua tử hà rồi lòng sẽ tường
Bao thú vui siêu cao, chưa nếm qua phần nào
Cho đến lúc bước vào nhà Cha.

Ca Khúc

Nhạc Đệm

Nhạc

load PDF

Tài Liệu Tham Khảo