Xin Dạy Con Yêu Ngài

Từ Thu Vien Tin Lanh
Bước tới: chuyển hướng, tìm kiếm

Tác Giả

  • Nguyên tác: Xin Dạy Con Yêu Ngài
  • Lời: Thành Tâm
  • Nhạc: Thành Tâm

Lời Việt

Xin Dạy Con Yêu Ngài
1. Chúa đã đến cho con người
Được xem thấy Chúa Cha trên trời
Chúa đã đến thăm con người
Người trần gian biết con một Cha
Chúa mở mắt cho con người
Người tâm chánh thấy đâu “Con Đường”
Chúa cất tiếng kêu con người:
Này người ơi kíp mau quay về!
Điệp Khúc:
Xin dạy con biết yêu Ngài
Vì Ngài luôn yêu mến con nhiều
Xin dạy con biết yêu Ngài
Vì Ngài luôn ban ơn tha thứ
Xin dạy con biết yêu Ngài
Dù con đây đam mê tội lỗi
Xin cho con yêu mến Ngài
Dù bao phen con đã không yêu Ngài.
2. Chúa đã sống như con người
Ngài ca hát với ai vui cười
Chúa đã sống như con người
Ngài than khóc với ai buồn đau
Chúa gánh vác như bao người
Ngài lao tác kiếm cơm qua ngày
Chúa mãi mãi yêu con người
Dù ra sao vẫn yêu con người.


Tài Liệu Tham Khảo