Bài Ca Hiệp Một

Từ Thu Vien Tin Lanh
Bước tới: chuyển hướng, tìm kiếm

Tác Giả

  • Nguyên tác: We Are One
  • Lời: Peter Scholtes
  • Nhạc: Peter Scholtes

Lời Anh

We Are One
1. We are One in The Spirit,
We are One in The Lord.
We are One in The Spirit,
We are One in The Lord.
And we pray that
all unity may one day be restored.
Chorus
And they'll know
we are Christians by our love,
By our Love,
Yes! They'll know we are Christians by our love.
2. We will work with each other,
We will work side by side.
We will work with each other,
We will work side by side.
And we'll guard each man's dignity
And save each man's pride.
3. We will walk with each other,
We will walk hand in hand.
We will walk with each other,
We will walk hand in hand.
And together we'll spread the News
that God is in our land.

Lời Việt

Bài Ca Hiệp Một
1. Cùng họp nhau nơi bệ chân Chúa và hân hoan trong tình thương
Cùng nắm tay ta dìu nhau trên đường niềm tin không rời nhau
Lòng ước mong anh chị em ta không rời nhau trên trần gian
Điệp Khúc:
Người quanh ta đang chờ mong sống đời yêu thương
Nhờ tình thương người nhân thế biết ta thờ kính Vua trên trời cao.
2. Cùng ra đi đem tình thương đến mọi miền xa trên trần gian
Cùng nắm tay ta cùng đi không khi nào lui, ta đừng quên
Dù khó nguy ta đừng quên bao người lầm than trong tội ô.
3. Làm việc chung trong niềm tin hãy làm việc chung trong niềm tin
Cùng sát vai ta cùng chia nỗi niềm buồn vui trong đời ta
Lòng kính yêu ta dành cho mỗi anh chị em chung niềm tin.


Tài Liệu Tham Khảo