Tôi Không Thể Biết

Từ Thu Vien Tin Lanh
Bước tới: chuyển hướng, tìm kiếm

Tác Giả

  • Nguyên tác: I Cannot Tell
  • Lời: William Y. Fullerton
  • Nhạc: Londonderry Air

Lời Anh

I Cannot Tell
1. I cannot tell why He whom angels worship,
Should set His love upon the sons of men,
Or why, as Shepherd, He should seek the wanderers,
To bring them back, they know not how or when.
But this I know, that He was born of Mary
When Bethlehem’s manger was His only home,
And that He lived at Nazareth and labored,
And so the Savior, Savior of the world is come.
2. I cannot tell how silently He suffered,
As with His peace He graced this place of tears,
Or how His heart upon the cross was broken,
The crown of pain to three and thirty years.
But this I know, He heals the brokenhearted,
And stays our sin, and calms our lurking fear,
And lifts the burden from the heavy laden,
For yet the Savior, Savior of the world is here.
3. I cannot tell how He will win the nations,
How He will claim His earthly heritage,
How satisfy the needs and aspirations
Of East and West, of sinner and of sage.
But this I know, all flesh shall see His glory,
And He shall reap the harvest He has sown,
And some glad day His sun shall shine in splendor
When He the Savior, Savior of the world is known.
4. I cannot tell how all the lands shall worship,
When, at His bidding, every storm is stilled,
Or who can say how great the jubilation
When all the hearts of men with love are filled.
But this I know, the skies will thrill with rapture,
And myriad, myriad human voices sing,
And earth to Heaven, and Heaven to earth, will answer:
At last the Savior, Savior of the world is King!


Lời Việt

Tôi Không Thể Biết
Mục sư Lê Vĩnh Thạch
1. Tôi không thể biết vì sao Đấng thiên binh thờ phượng
Lại nặng tình yêu đối với con người đáng thương
Ngài từng đi kiếm người lạc lối lang thang vô vọng
Dường người chăn chiên đến cứu chiên lúc đang vất vơ
Điều tôi biết chắc, Cứu Chúa sinh ra làm con người
Dùng chuồng chiên Bết-lê-hem như căn nhà mình
Rồi Ngài lặng sống, ở Na-xa-rét sống lao động
Và như thế Cứu Chúa, Cứu Chúa của nhân loại hạ sinh.
2. Tôi không thể tả nguồn cơn Chúa mang bao khổ sầu
Dùng yêu thương tô điểm quả đất đầy đớn đau
Chịu hình thập giá lòng Ngài vỡ tan cho muôn người
Đầu Ngài đau đớn, mão gai buốt đâm thấu tim
Điều tôi biết chắc, Chúa chữa cho nguyên lòng vỡ rạn
Ngài mang gian ác, xua tan lo âu sợ sệt
Mọi lòng cùng khốn Chúa cất đi mọi gánh nặng nề
Và như thế Cứu Chúa, Cứu Chúa của nhân loại hiện thân.
3. Tôi không thể nói làm sao Chúa chinh phục muôn lòng
Và trong tương lai sẽ thâu phục thế gian
Làm sao thỏa mãn nguồn khao khát trông mong kín thầm
Từ đông sang tây trí thức luôn dân tối tăm
Điều tôi biết chắc, muôn dân sẽ trông nhìn rõ Ngài
Ngài thâu góp hết muôn hoa trong vườn Ngài trồng
Mặt trời Ngài chiếu vinh quang trong ngày lễ hoan lạc
Và như thế Cứu Chúa, Cứu Chúa của nhân loại hiện ra.
4. Tôi không thể tả làm sao khắp nơi tôn thờ Ngài
Bao cuồng, phong ba cúi vâng dấu hiệu Chúa ban
Hoặc ai sẽ biết nguồn hoan hỉ reo ca vô tận
Và tình yêu mới cháy lên trong tâm khảm ta
Điều tôi biết chắc, không trung hân hoan cùng đón mừng
Hằng muôn tiếng hát tung hô hát ca chung giọng
Bầu trời cùng đất hoan ca đáp lời với thiên đàng
Tận cùng chính Cứu Chúa, Cứu Chúa của nhân loại là Vua.


Tài Liệu Tham Khảo