Thỏa Thích Thay Tin Cậy Chúa Jesus

Từ Thư Viện Tin Lành
Buớc tưới chuyển hướng Bước tới tìm kiếm

Tác Giả

  • Nguyên tác: 'Tis So Sweet to Trust in Jesus
  • Tựa đề: Tin Cậy Chúa Jêsus
  • Lời: Lousia M. R. Stead (1850-1917), 1882
  • Nhạc: William J. Kirkpatrick (1838-1921), 1882
  • Tài Liệu:

Lời Anh

'Tis So Sweet to Trust in Jesus
1. ’Tis so sweet to trust in Jesus,
And to take Him at His Word;
Just to rest upon His promise,
And to know, “Thus says the Lord!”
Refrain
Jesus, Jesus, how I trust Him!
How I’ve proved Him o’er and o’er
Jesus, Jesus, precious Jesus!
O for grace to trust Him more!
2. O how sweet to trust in Jesus,
Just to trust His cleansing blood;
And in simple faith to plunge me
’Neath the healing, cleansing flood!
3. Yes, ’tis sweet to trust in Jesus,
Just from sin and self to cease;
Just from Jesus simply taking
Life and rest, and joy and peace.
4. I’m so glad I learned to trust Thee,
Precious Jesus, Savior, Friend;
And I know that Thou art with me,
Wilt be with me to the end.

Lời Việt

Tin Cậy Chúa Jêsus
1. Thỏa thích thay tin cậy Chúa Jê-sus!
Lòng tôi quyết chỉ tin Ngài thôi
Nghỉ yên trên bao lời hứa muôn đời
Tin chắc Ngài phán tuyên cùng tôi.
Điệp Khúc:
Jê-sus, Jê-sus nương cậy Chúa thôi
Mong biết rõ Chúa tôi càng hơn
Jê-sus, Jê-sus quí trọng tuyệt vời
Tin quyết Ngài đổ ơn thượng thiên.
2. Thỏa thích thay tin cậy Chúa Jê-sus!
Nhờ huyết Chúa thứ tha tội nay
Bởi đức tin tôi dầm dưới sông hồng
Tâm thánh sạch, ốm đau lành ngay.
3. Thỏa thích thay tin cậy Chúa Jê-sus!
Diệt tư kỷ, lánh xa tội khiên
Chúa cho tôi vui mừng sống an bình
Trong cõi trần cũng như thượng thiên.
4. Thỏa thích thay kinh nghiệm tin cậy Ngài!
Là Thiết hữu của tôi từ lâu
Vững tâm tin Ngài thuộc tôi mọi giờ
Trong cõi trần cũng như đời sau.

Ca Khúc

Nhạc Đệm

Nhạc

load PDF

Tài Liệu Tham Khảo