Con Đường Sự Sống

Từ Thu Vien Tin Lanh
Bước tới: chuyển hướng, tìm kiếm

Tác Giả

  • Nguyên tác:
  • Lời:
  • Nhạc:
  • Tài Liệu:

Lời Anh

Lời Việt

Con Đường Sự Sống
1. Kìa người yêu ta bán ta với quan tiền
Và đem đến nơi toàn dân lên án.
Mình trần móc sắt bủa xô xuống thân Ngài,
Nào ai tiếc thương đến con thượng thiên?
Ðầu này tuôn máu lằn roi vẫn không ngừng,
Nhọc nhằn mang vác tội nhân đọa đày.
Tình yêu Chúa Cha chẳng ai ví so bằng.
Lạy Cha thánh ôi! thứ tha tội nhân.
2. Nguyện cầu Cứu Chúa Ðấng yêu mến trọn đời,
Ngài vui chết thay người trên thập giá.
Từng dòng huyết báu thắm trên xác thân Ngài,
Lằn roi móc sâu da thịt sờn đau.
Mình Ngài treo cao làn hơi thở nghẹn ngào
Vì tình nhân thế Ngài yêu vô ngần.
Tình yêu Chúa Cha láng lai khắp muôn đời.
Nào ai có hay? Jêsus vì ta.

Tài Liệu Tham Khảo