Lòng Luôn Tưởng Con Trời

Từ Thu Vien Tin Lanh
Bước tới: chuyển hướng, tìm kiếm

Tác Giả

  • Nguyên tác: Give Me Jesus
  • Lời: Frances J. Crosby (1879)
  • Nhạc: John R. Sweney (1879)
  • Tài Liệu:

Lời Anh

Give Me Jesus
1. Take the world, but give me Jesus
All its joys are but a name
But His love abideth ever
Through eternal years the same
Refrain:
Oh, the height and depth of mercy!
Oh, the length and breadth of love!
Oh, the fullness of redemption
Pledge of endless life above!
2. Take the world, but give me Jesus,
Sweetest comfort of my soul;
With my Savior watching o’er me,
I can sing though billows roll.
3. Take the world, but give me Jesus,
Let me view His constant smile;
Then throughout my pilgrim journey
Light will cheer me all the while.
4. Take the world, but give me Jesus
In His cross my trust shall be
Till, with clearer, brighter vision
Face to face my Lord I see

Lời Việt

Lòng Luôn Tưởng Con Trời
1. Lòng luôn tưởng Con Trời thương thế gian,
Đã giáng sanh chịu bao khổ nàn;
Thập tự giá thân Jêsus huyết chan,
Bởi chính tôi Ngài bỏ mạng vàng.
Điệp Khúc:
Ôi ân điển bởi Thượng Đế nhân lành,
Nhắc đến ơn, càng yêu Chúa Thánh!
Thập tự giá dâng mình thay chúng sinh,
Bởi cớ tôi Ngài phải chịu hình.
2. Tội nhân thế trăm ngàn xưa Chúa mang,
Cứu những ai lòng tin vững vàng;
Nhìn xem chổ hông Ngài xưa huyết chan,
Chữ tín trung nguyền giữ vẹn toàn.
3. Kìa, hông huyết xưa vì ta đổ ra,
Để tẩy thanh tội ô ác tà;
Ngài luôn gõ, mong vào tâm khảm ta,
Tiếp Chúa mau, đừng cứ dần dà.
4. Cùng ai đó đôi lời khuyên khá nghe,
Tỉnh thức canh nhìn quanh bốn bề;
Đừng như kẻ đêm ngày luôn ngủ mê,
Chúa tái lâm Ngài rước ta về.

Tài Liệu Tham Khảo