Đi Từng Bước

Từ Thu Vien Tin Lanh
Bước tới: chuyển hướng, tìm kiếm

Tác Giả

  • Nguyên tác: Step By Step
  • Tựa đề: Đi Từng Bước
  • Lời: Albert B. Simpson
  • Nhạc: Albert B. Simpson
  • Tài Liệu:

Lời Anh

Step By Step
1. ’Tis so sweet to walk with Jesus,
Step by step and day by day;
Stepping in His very footprints,
Walking with Him all the way.
Refrain
Step by step, step by step,
I would walk with Jesus,
All the day, all the way,
Keeping step with Jesus.
2, ’Tis so safe to walk with Jesus,
Leaning hard upon His arm,
Following closely where He leads us,
None can hurt and naught can harm.
3. Step by step I’ll walk with Jesus,
Just a moment at a time;
Heights I have not wings to soar to
Step by step my feet can climb.
4. Jesus keep me closer—closer,
Step by step and day by day;
Stepping in Thy very footprints
Walking with Thee all the way.

Lời Việt

Đi Từng Bước
1. Nhẹ nhàng thay bước theo chơn Jêsus
Ngày đêm bước, bước đi vững an
Hằng noi theo dấu chân Ngài chăm chú
Đồng bước đi, bước đi suốt đàng.
Điệp Khúc:
Đi từng bước, bước bước đi
Theo Jêsus tôi băng sương
Đêm ngày bước, cứ bước đi
Theo gót Jêsus trọn đường.
2. Cùng Jêsus bước đi an bình thay
Hằng nương sát cánh tay Jêsus
Ngài đưa đi đến đâu nguyền theo đấy
Tuyệt chẳng vương ác mưu kẻ thù.
3. Cùng Jêsus bước đi không nhìn quanh
Từng giây phút quyết vui bước theo
Vượt đồi cao, dẫu thân này không cánh
Từng bước đi chẳng than hiểm nghèo.
4. Nguyện gần hơn với Jêsus bạn thân
Ngày đêm cứ bước đi vững an
Nhìn chăm chăm dấu chơn Ngài đi tới
Đồng bước đi, bước đi suốt đàng.


Tài Liệu Tham Khảo