Bên Kia Đồi

Từ Thu Vien Tin Lanh
Bước tới: chuyển hướng, tìm kiếm

Tác Giả

  • Nguyên tác: Over the Sunset Mountains
  • Lời: John W. Peterson
  • Nhạc: John W. Peterson

Lời Anh

Over the Sunset Mountains
1. Over the sunset mountains
Someday I'll softly go
Into the arms of Jesus
He, Who has loved me so
Refrain:
Over the sunset mountains
Heaven awaits for me
Over the sunset mountains
Jesus my Savior I'll see
2. Toiling will all be ended
Shadows will flee away
Sorrow will be forgotten
Oh what a wonderful day

Lời Việt

Bên Kia Đồi
Lời Việt: Võ Ngọc Châu
1. Hoàng hôn buông xuống bên kia đồi
Là nơi tôi sẽ ra đi
Vào ngay trong cánh tay Giê-xu,
Người yêu tôi chẳng ai bì.
Điệp Khúc:
Nơi đồi kia hoàng hôn sẽ buông dần
Nước Trời đang chờ tôi
Nơi đồi kia hoàng hôn sẽ buông dần
Giê-xu đón chờ tôi trước ngai.
2. Mọi lo âu khó khăn không còn
Và bao tăm tối tan đi
Sầu đau kinh khiếp biến tan rồi,
Ngày vinh quang rất diệu kỳ.


Tài Liệu Tham Khảo