Qua Đời Sẽ Đến Đâu?

Từ Thu Vien Tin Lanh
Bước tới: chuyển hướng, tìm kiếm

Tác Giả

  • Nguyên tác: Qua Đời Sẽ Đến Đâu?
  • Lời: Khuyết Danh
  • Nhạc: Khuyết Danh

Lời Việt

Qua Đời Sẽ Đến Đâu?
Giờ này qua đời anh sẽ đến đâu?
Về cõi phước hay vực sâu?
Nên nhớ khánh phước, tai ương luôn còn,
Giờ này anh khá mau chọn.

Tài Liệu Tham Khảo