Đêm Vui Trần Thế

Từ Thu Vien Tin Lanh
Bước tới: chuyển hướng, tìm kiếm

Tác Giả

  • Nguyên tác: Đêm Vui Trần Thế
  • Lời: Trần Lưu Hoàng
  • Nhạc: Trần Lưu Hoàng

Lời Việt

Đêm Vui Trần Thế
1. Đêm xưa sao sáng trên bầu trời,
Nhạc ru êm hồn người,
Dịu dàng ngân theo gió.
Nhịp nhàng trong bóng đêm mơ màng
Thiên sứ tung mây ngàn, báo tin vui trần gian.
Chúc tán danh Chúa trên từng trời,
Hồng ân ban cho người, hòa bình nơi dương thế!
Đêm nay, nơi Bê-lem êm đềm
Trong máng chiên khinh hèn Jêsus lâm trần đây.
Vì người đi lạc đường, rời bước lìa nhà Chúa muôn đời.
Vì đời lắm sầu than, màn tối tràn lan trên trần gian.
Vì lòng thương nhân thế mà Jêsus xuống nơi ô trần,
Gánh hết mọi ác tội, cứu chuộc muôn người nơi thập giá.
Vi vu trong gió đêm ngoài đồng,
Người chăn đang mơ màng nhìn bầy chiên say đắm.
Ô kìa trong ánh quang soi lòa,
Rợp bóng muôn thiên thần,
Loan tin vui trần gian.
2. Đêm xưa theo ánh sao rạng ngời,
Đoàn vua nơi xa vời, từ miền đông đi tới.
Bê-lem nơi thánh vương lâm phàm
Lòa ánh sao thiên đàng, các vua vui dừng chân.
Bước tới nơi quán đêm nghèo nàn,
Nhìn Jêsus mơ màng, nằm bình yên trong máng!
Một dược xin kính dâng Anh Hài
Và nhủ hương dâng Ngài luôn theo đây hoàng kim.
Vì người đi lạc đường, rời bước lìa nhà Chúa muôn đời.
Vì đời lắm sầu than, màn tối tràn lan trên trần gian.
Vì lòng thương nhân thế mà Jêsus xuống nơi ô trần,
Gánh hết mọi ác tội, cứu chuộc muôn người nơi thập giá.
Vui bên cây Nô-en tuyệt vời,
Ngàn sao trên khung trời và tình yêu thiên Chúa.
Một người cung kính dâng tâm hồn,
Dệt ý thơ cung đàn, cho đêm vui trần gian.

Tài Liệu Tham Khảo