Lo Vực Người Luân Vong

Từ Thu Vien Tin Lanh
Bước tới: chuyển hướng, tìm kiếm

Tác Giả

  • Nguyên tác: Rescue the Perishing
  • Tựa đề: Lo Vực Người Luân Vong
  • Lời: Fanny J. Crosby, 1870
  • Nhạc: William H. Doane, 1870
  • Tài Liệu:

Lời Anh

Lời Việt

Lo Vực Người Luân Vong
1. Lo vực người đang luân vong
Sẵn vớt kẻ giữa dòng
Vì thương xót giúp chúng thoát ác, xa mộ phần
Tuôn lụy vì ai long đong
Đỡ nâng ai tuyệt vọng
Truyền danh Jêsus ban cứu ân cho tội nhân.
Điệp Khúc:
Kíp lo vớt kẻ linh đinh
Cứu ai sắp bỏ mình
Jêsus giàu lòng thương xót
Chắc cho trùng sinh.
2. Tuy họ làm ngơ xây tai
Chúa vẫn thương, trông hoài
Chờ đợi hoan nghinh ai hối tâm, tin nhận Ngài
Nên tận tình khuyên ai ai
Cứ thiết tha khuyên nài
Ngài bằng lòng tha ai quyết tâm tin Ngài ngay.
3. Muôn lòng bị Sa-tan lôi
Cuốn giáo linh chôn vùi

Thoạt gặp thiên ân đưa đến nhen lên lại hừng

Khi chạm bàn tay yêu thương
Cảm xúc ơn khôn lường
Nhịp đàn năm xưa, nay trổi vang không hề ngưng.
4. Lo vực người luân vong nay
Ắt Chúa ta vui rày
Hầu việc do linh ân sẽ hanh thông muôn phần
Tuy gặp thời không, không nao
Dẫn chúng đường hẹp vào
Truyền cùng mọi phương, Christ đã chết thay tội nhân.

Tài Liệu Tham Khảo