Lo Gì

Từ Thu Vien Tin Lanh
Bước tới: chuyển hướng, tìm kiếm

Tác Giả

  • Nguyên tác:
  • Tựa đề: Lo Gì
  • Lời: Đức Dũng
  • Nhạc: Đức Dũng
  • Tài Liệu:

Lời Việt

Lo Gì
1. Cuộc đời bon chen giữa muôn con người
Cùng niềm lo lắng áo cơm bạc tiền
Này người bạn ơi! Chớ quá buồn lo
Hãy cứ tin yêu Cha quan phòng là Thiên Chúa
Chẳng gặt chẳng gieo lũ chim trên trời
Chẳng dệt chẳng may, đóa hoa ngoài đồng
Ngày ngày chim ca hát xướng cùng hoa
Thấy lũ chim no, hoa kia đẹp hơn áo vua.
Điệp Khúc:
Lo gì? Ngày mai mai sẽ lo, lo gì?
Lo gì mặc chi ăn uống chi?
Lo gì? Lo tìm, tìm vui công chính Cha
Lo gì? Lo tìm, tìm cho ta nước Cha.
2. Ngày ngày cầu xin, giống xưa Cha dạy
Hằng ngày đủ no áo cơm thơm lành
Và này bạn ơi! Biết quí cần lao
Nếu cứ ăn thôi không lo làm là không đáng
Việc làm bạn ơi phúc an vinh dự
Dự phần của Cha, tác sinh muôn loài
Thợ thuyền thành tâm chính Chúa ngày xưa
Chúa đã cho ta gương lao động của chính Ngài.
3. Việc nhỏ đừng khinh hãy luôn trung thành
Để được ủy cho chức cao sang nhiều
Phụng sự vì Cha Thánh Lễ là đây
Đám đất Chúa ban cho con người để vun tưới
Mệt mỏi của ta, hóa nên kinh cầu
Là làn hương thơm trước tôn nhan Ngài
Việc làm của ta khúc hát ngợi ca
Hãy yêu mến Cha luôn tâm hồn luôn xác ta.

Tài Liệu Tham Khảo