Dậy Mau Lên Láng Giềng Ơi

Từ Thu Vien Tin Lanh
Bước tới: chuyển hướng, tìm kiếm

Tác Giả

  • Nguyên tác: Carol of Service
  • Lời: Steuart Wilson
  • Nhạc: French Carol
  • Tài Liệu:

Lời Anh

Lời Việt

Dậy Mau Lên Láng Giềng Ơi
Lời Việt: Nguyễn Hữu Phúc
1. Dậy mau lên người láng giềng!
Kìa tin mừng đến ta hôm nầy.
Chúa Cha sai Vị Cứu Tinh giáng trần
Giữa nhân loại còn hư mất lạc loài.
Điệp Khúc:
Dậy đi mau lên hởi láng giềng mau đến xem.
Tại chuồng chiên trong xóm Bết-lê-hem.
2. Này anh trông chừng chiên tôi giùm,
Kìa quanh làng trổi lên âm điệu
Khúc thiên ca trầm bổng vang những lời
Chúc tôn tuyệt vời cao quí trên đời.
3. Lòng tôi nay đầy nỗi vui mừng,
Và ước mong đến xem Vua Trời
Giáng sinh ra đời, đúng theo những lời
Thánh Kinh rao truyền, tâm quyết đi liền.

Tài Liệu Tham Khảo