Richard Storrs Willis

Từ Thu Vien Tin Lanh
Buớc tưới chuyển hướng Bước tới tìm kiếm

Richard Storrs Willis là một nhạc sĩ và là một người viết thánh ca khá nổi tiếng tại Hoa Kỳ.

Gia Thế

Richard Storrs Willis sinh ngày 10/2/1819 tại Boston, Massachusetts.

Âm Nhạc

Sau khi tốt nghiệp tại Đại Học Yale vào năm 1841, Richard Storrs Willis sang Đức học nhạc trong sáu năm với các nhạc sĩ Zavier Schnyder và Moritz Hauptmann. Tại Đức Richard Storrs Willis làm quen và trở thành bạn thân với nhạc sĩ Felix Mendelssohn.

Công Việc

Khi trở về Hoa Kỳ, Richard Storrs Willis dạy tiếng Đức tại Đại Học Yale và sau đó nhận lời làm nhà phê bình âm nhạc cho ba tờ báo New York Tribune, The Albion, và The Musical Times. Bên cạnh việc viết báo và sáng tác, Richard Storrs Willis đã xuất bản một số sách trong đó có Church Chorals and Choir Studies (1850), Our Church Music (1856), Waif of Song (1876) và Pen and Lute (1883).

Fairest Lord Jesus

Richard Storrs Willis biết bài thánh ca Schönster Herr Jesu trong thời gian ông học nhạc tại Đức. Khi trở lại Hoa Kỳ, Richard Storrs Willis đã phổ biến bài thánh ca Fairest Lord Jesus trong tiếng Anh và xuất bản trong tác phẩm nghiên cứu thánh nhạc đầu tiên của ông: Church Chorals and Choir Studies (1850).

Richard Storrs Willis được xem là người đầu tiên dịch thánh ca Fairest Lord Jesus sang Anh ngữ mặc dầu ông không nhận là người đã dịch bài thánh ca này. Hai mươi ba năm sau khi Richard Storrs Willis xuất bản Fairest Lord Jesus, Mục sư Joseph August Seiss phát hành một bản dịch Anh ngữ khác với tựa đề Beautiful Savior. Bản dịch của Joseph August Seiss được in trong cuốn Sunday School Book for the Use of Evangelical Lutheran Congregations vào năm 1873.

Tài Liệu