Thi Thiên 121

Từ Thu Vien Tin Lanh
Buớc tưới chuyển hướng Bước tới tìm kiếm

Tác Giả

  • Nguyên tác: Psalm 121
  • Lời: Charles Pur­day (1799-1885)
  • Nhạc: Charles Pur­day (1799-1885)

Lời Anh

Psalm 121
1. Unto the hills around do I lift up my longing eyes
O whence for me shall my salvation come, from whence arise?
From God, the Lord, doth come my certain aid,
From God, the Lord, who heaven and earth hath made.
2. He will not suffer that thy foot be moved: safe shalt thou be.
No careless slumber shall His eyelids close, who keepeth thee.
Behold, He sleepeth not, He slumbereth ne’er,
Who keepeth Israel in His holy care.
3. Jehovah is Himself thy Keeper true, thy changeless Shade;
Jehovah thy Defense on thy right hand Himself hath made.
And thee no sun by day shall ever smite;
No moon shall harm thee in the silent night.
4. From every evil shall He keep thy soul, from every sin;
Jehovah shall preserve thy going out, thy coming in.
Above thee watching, He Whom we adore
Shall keep thee henceforth, yea, forevermore.

Lời Việt

Thi Thiên 121
1. Tôi đăm chiêu ngắm chung quanh khắp vùng đồi núi, đôi mắt vọng trông
Nơi đâu đem đến cho tôi một nguồn cứu giúp, sẽ đến từ đâu?
Kìa từ nơi Chúa nguồn cứu giúp tôi hiện ra
Nơi Chúa Chí Cao tạo sáng non sông vũ trụ.
2. Không giây phút Chúa cho chơn anh trợt hay vấp, anh vững bền luôn
Không giây phút mắt trông coi anh mệt hay ngủ, luôn bảo vệ anh
Ngài nào buồn ngủ hoặc nhắm mắt hay mệt mê
Trong đức yêu thương bồng ẵm thánh dân bên lòng.
3. Giê-hô-va sẽ luôn luôn ân cần che phủ, ban phước bình an
Giê-hô-va đỡ nâng anh trong mọi nguy biến, theo sát cạnh anh
Mặt trời không chiếu rọi gắt gao gây họa tai
Không ánh trăng xâm phạm đến anh trong đêm dài.
4. Không tai ương vấn vương theo linh hồn thanh khiết, không bóng sợ nguy
Giê-hô-va giữ anh khi ra vào đi đứng, trong bóng toàn năng
Ngài từ trên cao nhìn xuống lối đi từng giây
Ơn Chúa Chí Cao gìn giữ chúng ta trọn đời.

Ca Khúc

Nhạc Đệm

Nhạc

load PDF

Tài Liệu Tham Khảo