Thay đổi gần đây

Buớc tưới chuyển hướng Bước tới tìm kiếm

Xem các thay đổi gần đây nhất trên wiki này tại đây.

Tùy chọn thay đổi gần đây Xem 50 | 100 | 250 | 500 sửa đổi gần đây nhất trong 1 | 3 | 7 | 14 | 30 ngày qua;
Ẩn thành viên đăng ký | Ẩn sửa đổi vô danh | Ẩn sửa đổi của tôi | Hiện sửa đổi bot | Ẩn sửa đổi nhỏ
Xem các thay đổi từ 13:42 ngày 18 tháng 5 năm 2024 trở về sau
   
Danh sách chữ viết tắt:
M
Bản sửa này tạo ra trang mới (xem thêm danh sách các trang mới)
n
Đây là một sửa đổi nhỏ
b
Sửa đổi này do bot thực hiện
(±123)
Kích cỡ trang đã thay đổi bằng số byte này

ngày 17 tháng 5 năm 2024

     11:28  Giê-rê-mi: Chương 43‎‎ 7 thay đổi lịch sử +2.547 [Admin‎ (7×)]
     
11:28 (hiện | trước) +360 Admin Thảo luận đóng góp
     
11:26 (hiện | trước) +40 Admin Thảo luận đóng góp
     
11:22 (hiện | trước) +416 Admin Thảo luận đóng góp
     
11:13 (hiện | trước) +610 Admin Thảo luận đóng góp
     
10:57 (hiện | trước) +246 Admin Thảo luận đóng góp
     
10:53 (hiện | trước) +564 Admin Thảo luận đóng góp
     
10:39 (hiện | trước) +311 Admin Thảo luận đóng góp
     11:01  Giê-rê-mi: Chương 40 khácsử +3 Admin Thảo luận đóng góp
     11:00  Giê-rê-mi: Chương 41 khácsử -4 Admin Thảo luận đóng góp
     10:58  Giê-rê-mi: Chương 42 khácsử -9 Admin Thảo luận đóng góp
     10:33  Giê-rê-mi: Chương 45‎‎ 4 thay đổi lịch sử +1.146 [Admin‎ (4×)]
     
10:33 (hiện | trước) +2 Admin Thảo luận đóng góp
     
10:29 (hiện | trước) +519 Admin Thảo luận đóng góp
     
10:15 (hiện | trước) +323 Admin Thảo luận đóng góp
     
10:07 (hiện | trước) +302 Admin Thảo luận đóng góp

ngày 15 tháng 5 năm 2024

     02:34  Ê-sai: Chương 18 khácsử -6 Admin Thảo luận đóng góp
     02:32  Ê-sai: Chương 13‎‎ 2 thay đổi lịch sử -5 [Admin‎ (2×)]
     
02:32 (hiện | trước) -6 Admin Thảo luận đóng góp
     
02:30 (hiện | trước) +1 Admin Thảo luận đóng góp
     02:30  Ê-sai: Chương 11 khácsử +1 Admin Thảo luận đóng góp
     02:29  Ê-sai: Chương 10 khácsử +1 Admin Thảo luận đóng góp
     02:29  Ê-sai: Chương 5 khácsử -1 Admin Thảo luận đóng góp
     02:28  Ê-sai: Chương 3 khácsử -1 Admin Thảo luận đóng góp
     01:54  Ê-sai: Chương 2 khácsử 0 Admin Thảo luận đóng góp

ngày 12 tháng 5 năm 2024

     10:16  Giê-rê-mi: Chương 42‎‎ 7 thay đổi lịch sử +5.547 [Admin‎ (7×)]
     
10:16 (hiện | trước) +7 Admin Thảo luận đóng góp
     
10:11 (hiện | trước) +1.498 Admin Thảo luận đóng góp
     
09:45 (hiện | trước) +2.432 Admin Thảo luận đóng góp
     
09:00 (hiện | trước) +543 Admin Thảo luận đóng góp
     
08:51 (hiện | trước) +381 Admin Thảo luận đóng góp
     
08:40 (hiện | trước) +131 Admin Thảo luận đóng góp
     
08:30 (hiện | trước) +555 Admin Thảo luận đóng góp
     08:18  Giê-rê-mi: Chương 41‎‎ 5 thay đổi lịch sử +4.143 [Admin‎ (5×)]
     
08:18 (hiện | trước) +22 Admin Thảo luận đóng góp
     
08:08 (hiện | trước) +793 Admin Thảo luận đóng góp
     
07:52 (hiện | trước) +878 Admin Thảo luận đóng góp
     
07:35 (hiện | trước) +409 Admin Thảo luận đóng góp
     
07:26 (hiện | trước) +2.041 Admin Thảo luận đóng góp
     06:55  Giê-rê-mi: Chương 40‎‎ 11 thay đổi lịch sử +4.763 [Admin‎ (11×)]
     
06:55 (hiện | trước) +331 Admin Thảo luận đóng góp
     
06:49 (hiện | trước) +989 Admin Thảo luận đóng góp
     
06:38 (hiện | trước) +567 Admin Thảo luận đóng góp
     
06:29 (hiện | trước) +306 Admin Thảo luận đóng góp
     
06:22 (hiện | trước) +270 Admin Thảo luận đóng góp
     
06:16 (hiện | trước) -18 Admin Thảo luận đóng góp
     
06:13 (hiện | trước) +811 Admin Thảo luận đóng góp
     
06:01 (hiện | trước) +11 Admin Thảo luận đóng góp
     
05:58 (hiện | trước) +624 Admin Thảo luận đóng góp
     
05:45 (hiện | trước) +636 Admin Thảo luận đóng góp
     
05:36 (hiện | trước) +236 Admin Thảo luận đóng góp
     05:27  Giê-rê-mi: Chương 52 khácsử +285 Admin Thảo luận đóng góp
     05:26  Giê-rê-mi: Chương 51 khácsử +286 Admin Thảo luận đóng góp
     05:26  Giê-rê-mi: Chương 50‎‎ 2 thay đổi lịch sử +286 [Admin‎ (2×)]
     
05:26 (hiện | trước) 0 Admin Thảo luận đóng góp
     
05:26 (hiện | trước) +286 Admin Thảo luận đóng góp
     05:25  Giê-rê-mi: Chương 49 khácsử +286 Admin Thảo luận đóng góp