Thay đổi gần đây

Buớc tưới chuyển hướng Bước tới tìm kiếm

Xem các thay đổi gần đây nhất trên wiki này tại đây.

Tùy chọn thay đổi gần đây Xem 50 | 100 | 250 | 500 sửa đổi gần đây nhất trong 1 | 3 | 7 | 14 | 30 ngày qua;
Ẩn thành viên đăng ký | Ẩn sửa đổi vô danh | Ẩn sửa đổi của tôi | Hiện sửa đổi bot | Ẩn sửa đổi nhỏ
Xem các thay đổi từ 12:52 ngày 24 tháng 10 năm 2021 trở về sau
   
Danh sách chữ viết tắt:
M
Bản sửa này tạo ra trang mới (xem thêm danh sách các trang mới)
n
Đây là một sửa đổi nhỏ
b
Sửa đổi này do bot thực hiện
(±123)
Kích cỡ trang đã thay đổi bằng số byte này

ngày 23 tháng 10 năm 2021

     12:08  I Tê-sa-lô-ni-ca: Chương 1‎‎ 2 thay đổi lịch sử +51 [Admin‎ (2×)]
     
12:08 (hiện | trước) +13 Admin Thảo luận đóng góp
     
12:04 (hiện | trước) +38 Admin Thảo luận đóng góp
     11:49  II Ti-mô-thê: Chương 1 khácsử +106 Admin Thảo luận đóng góp
     11:38  I Ti-mô-thê: Chương 6 khácsử +10 Admin Thảo luận đóng góp
     11:23  I Ti-mô-thê: Chương 5 khácsử -20 Admin Thảo luận đóng góp
     11:17  I Ti-mô-thê: Chương 4‎‎ 2 thay đổi lịch sử -15 [Admin‎ (2×)]
     
11:17 (hiện | trước) -6 Admin Thảo luận đóng góp
     
11:15 (hiện | trước) -9 Admin Thảo luận đóng góp

ngày 22 tháng 10 năm 2021

     20:33  I Ti-mô-thê: Chương 3 khácsử +18 Admin Thảo luận đóng góp
     20:28  I Ti-mô-thê: Chương 2 khácsử -30 Admin Thảo luận đóng góp
     20:12  I Ti-mô-thê: Chương 1‎‎ 2 thay đổi lịch sử +66 [Admin‎ (2×)]
     
20:12 (hiện | trước) -4 Admin Thảo luận đóng góp
     
20:03 (hiện | trước) +70 Admin Thảo luận đóng góp

ngày 21 tháng 10 năm 2021

     04:16  II Phi-e-rơ: Chương 2‎‎ 2 thay đổi lịch sử +21 [Admin‎ (2×)]
     
04:16 (hiện | trước) +10 Admin Thảo luận đóng góp
     
04:13 (hiện | trước) +11 Admin Thảo luận đóng góp

ngày 19 tháng 10 năm 2021

     17:34  Rô-ma: Chương 12‎‎ 2 thay đổi lịch sử -13 [Admin‎ (2×)]
     
17:34 (hiện | trước) +18 Admin Thảo luận đóng góp
     
17:32 (hiện | trước) -31 Admin Thảo luận đóng góp