Thay đổi gần đây

Buớc tưới chuyển hướng Bước tới tìm kiếm

Xem các thay đổi gần đây nhất trên wiki này tại đây.

Tùy chọn thay đổi gần đây Xem 50 | 100 | 250 | 500 sửa đổi gần đây nhất trong 1 | 3 | 7 | 14 | 30 ngày qua;
Ẩn thành viên đăng ký | Ẩn sửa đổi vô danh | Ẩn sửa đổi của tôi | Hiện sửa đổi bot | Ẩn sửa đổi nhỏ
Xem các thay đổi từ 18:04 ngày 22 tháng 10 năm 2020 trở về sau
   
Danh sách chữ viết tắt:
M
Bản sửa này tạo ra trang mới (xem thêm danh sách các trang mới)
n
Đây là một sửa đổi nhỏ
b
Sửa đổi này do bot thực hiện
(±123)
Kích cỡ trang đã thay đổi bằng số byte này

ngày 21 tháng 10 năm 2020

     05:03  TÌNH YÊU CHÚA TÔI khácsử +42 Admin3 Thảo luận đóng góp →‎Lời Việt
     05:02  ẤY TIN VUI CHO NGƯỜI khácsử +67 Admin3 Thảo luận đóng góp →‎Lời Việt
     05:02  GIÊ-XU, CHÚA BÌNH AN khácsử +67 Admin3 Thảo luận đóng góp →‎Lời Việt
     05:01  MỪNG CHÚA GIÁNG SINH khácsử +27 Admin3 Thảo luận đóng góp →‎Lời Việt
     05:01  THAY ĐỔI khácsử +68 Admin3 Thảo luận đóng góp →‎Lời Việt
     05:00  CA KHÚC GIÁNG SINH khácsử +28 Admin3 Thảo luận đóng góp →‎Lời Việt
     05:00  VÌ YÊU NHÂN THẾ khácsử +28 Admin3 Thảo luận đóng góp →‎Lời Việt
     04:59  MÓN QUÀ VÔ GIÁ khácsử +28 Admin3 Thảo luận đóng góp →‎Lời Việt
     04:59  CÙNG HÁT LÊN HA-LÊ-LU-GIA khácsử +29 Admin3 Thảo luận đóng góp →‎Lời Việt
     04:59  HUYỀN DIỆU ĐÊM THÁNH khácsử +29 Admin3 Thảo luận đóng góp →‎Lời Việt
     04:58  CHÚA GIÊ-XU LÂM PHÀM khácsử +28 Admin3 Thảo luận đóng góp →‎Lời Việt
     04:58  BÌNH AN CHO LOÀI NGƯỜI khácsử +29 Admin3 Thảo luận đóng góp →‎Lời Việt
     04:58  Ô! NÔ-ÊN LẠI VỀ khácsử +29 Admin3 Thảo luận đóng góp →‎Lời Việt
     04:58  CHỜ MÙA ĐÔNG ĐẾN khácsử +28 Admin3 Thảo luận đóng góp →‎Lời Việt
     04:57  VUI MÙA GIÁNG SINH khácsử +28 Admin3 Thảo luận đóng góp →‎Lời Việt
     04:57  KHI CHÚA VÀO ĐỜI khácsử +28 Admin3 Thảo luận đóng góp →‎Lời Việt
     04:56  GIÁNG SINH ĐÃ VỀ khácsử +28 Admin3 Thảo luận đóng góp →‎Lời Việt
     04:56  MỪNG SINH NHẬT GIÊ-XU khácsử +28 Admin3 Thảo luận đóng góp →‎Lời Việt
     04:55  Lìa Ngai Báu Xuống Máng Cỏ khácsử +29 Admin3 Thảo luận đóng góp →‎Lời Việt
     04:55  Đêm Thánh Thay! khácsử +29 Admin3 Thảo luận đóng góp →‎Lời Việt
     04:55  Mừng Thay, Nô-el! khácsử +28 Admin3 Thảo luận đóng góp →‎Lời Việt
     04:54  Nô-el khácsử +28 Admin3 Thảo luận đóng góp →‎Lời Việt
     04:53  Đêm An Hòa khácsử +27 Admin3 Thảo luận đóng góp →‎Lời Việt
     04:53  Ngôi Hai Xuống Đời khácsử +26 Admin3 Thảo luận đóng góp →‎Lời Việt
     04:52  Bết-lê-hem - Một Đêm Đông Lạnh khácsử +27 Admin3 Thảo luận đóng góp →‎Lời Việt
     04:52  Chuyện Giáng Sinh khácsử +26 Admin3 Thảo luận đóng góp →‎Lời Việt
     04:51  Giấc Mơ Thanh Bình khácsử +27 Admin3 Thảo luận đóng góp →‎Lời Việt
     04:51  Ca Vang Lên khácsử +43 Admin3 Thảo luận đóng góp →‎Lời Việt
     04:50  Trong Miền khácsử +25 Admin3 Thảo luận đóng góp →‎Lời Việt
     04:50  Tiến Ðến Bết-Lê-Hem khácsử +25 Admin3 Thảo luận đóng góp →‎Lời Việt
     04:49  Giấc Ngủ Yên khácsử +25 Admin3 Thảo luận đóng góp →‎Lời Việt
     04:49  Lời Truyền Rao khácsử +23 Admin3 Thảo luận đóng góp →‎Lời Việt
     04:49  Dậy Mau Lên Láng Giềng Ơi khácsử +26 Admin3 Thảo luận đóng góp →‎Lời Việt
     04:48  Thiên Sứ Rao Truyền khácsử +25 Admin3 Thảo luận đóng góp →‎Lời Việt
     04:48  Ôi Jêsus Hài Nhi khácsử +27 Admin3 Thảo luận đóng góp →‎Lời Việt
     04:45  Bước Người Đi Qua khácsử +25 Admin3 Thảo luận đóng góp →‎Lời Việt
     04:44  Người Đã Đến khácsử +25 Admin3 Thảo luận đóng góp →‎Lời Việt
     04:44  Đêm Vui Trần Thế khácsử +25 Admin3 Thảo luận đóng góp →‎Lời Việt
     04:42  Bình An Cho Loài Người khácsử +28 Admin3 Thảo luận đóng góp →‎Lời Việt
     04:42  Đêm Đông Xưa khácsử +28 Admin3 Thảo luận đóng góp →‎Lời Việt
     04:41  Đêm Nô-ên Tưng Bừng khácsử +25 Admin3 Thảo luận đóng góp →‎Lời Việt
     04:41  Tình Yêu Thiên Chúa khácsử +26 Admin3 Thảo luận đóng góp →‎Lời Việt
     04:40  Tiếng Hát Thiên Binh khácsử +26 Admin3 Thảo luận đóng góp →‎Lời Việt
     04:40  Vua Miền Đông khácsử +26 Admin3 Thảo luận đóng góp →‎Lời Việt
     04:40  Chúa Đến Dương Trần‎‎ 2 thay đổi lịch sử +25 [Admin3‎ (2×)]
     
04:40 (hiện | trước) -16 Admin3 Thảo luận đóng góp →‎Lời Việt
     
04:39 (hiện | trước) +41 Admin3 Thảo luận đóng góp →‎Lời Việt
     04:38  Em-ma-nu-ên khácsử +67 Admin3 Thảo luận đóng góp →‎Lời Việt
     04:38  Ha-lê-lu-gia! Jêsus Đến khácsử +26 Admin3 Thảo luận đóng góp →‎Lời Việt
     04:37  Ca Chúc Giáng Sinh khácsử +25 Admin3 Thảo luận đóng góp →‎Lời Việt: Hà Hữu Quang & Vĩnh-Phúc
     04:37  Kỷ Nguyên Thanh Bình khácsử +25 Admin3 Thảo luận đóng góp →‎Lời Việt