Thay đổi gần đây

Buớc tưới chuyển hướng Bước tới tìm kiếm

Xem các thay đổi gần đây nhất trên wiki này tại đây.

Tùy chọn thay đổi gần đây Xem 50 | 100 | 250 | 500 sửa đổi gần đây nhất trong 1 | 3 | 7 | 14 | 30 ngày qua;
Ẩn thành viên đăng ký | Ẩn sửa đổi vô danh | Ẩn sửa đổi của tôi | Hiện sửa đổi bot | Ẩn sửa đổi nhỏ
Xem các thay đổi từ 00:26 ngày 27 tháng 1 năm 2020 trở về sau
   
Danh sách chữ viết tắt:
M
Bản sửa này tạo ra trang mới (xem thêm danh sách các trang mới)
n
Đây là một sửa đổi nhỏ
b
Sửa đổi này do bot thực hiện
(±123)
Kích cỡ trang đã thay đổi bằng số byte này

ngày 25 tháng 1 năm 2020

     21:17  XUÂN TRONG TÔI khácsử +29 Admin Thảo luận đóng góp Adding category Thánh Ca Xuân

ngày 23 tháng 1 năm 2020

     07:22  I Sa-mu-ên: Chương 4 khácsử 0 Admin Thảo luận đóng góp

ngày 21 tháng 1 năm 2020

     06:21  I Cô-rinh-tô: Chương 4‎‎ 4 thay đổi lịch sử +12.849 [Admin‎ (4×)]
     
06:21 (hiện | trước) +30 Admin Thảo luận đóng góp
     
06:16 (hiện | trước) +5 Admin Thảo luận đóng góp
     
06:15 (hiện | trước) +7 Admin Thảo luận đóng góp
     
06:15 (hiện | trước) +12.807 Admin Thảo luận đóng góp

ngày 20 tháng 1 năm 2020

     23:40  Khải Huyền: Chương 22 khácsử -163 Admin Thảo luận đóng góp Update Ban Dich 2011
     23:40  Khải Huyền: Chương 21 khácsử -97 Admin Thảo luận đóng góp Update Ban Dich 2011
     23:40  Khải Huyền: Chương 20 khácsử -55 Admin Thảo luận đóng góp Update Ban Dich 2011
     23:40  Khải Huyền: Chương 19 khácsử -153 Admin Thảo luận đóng góp Update Ban Dich 2011
     23:40  Khải Huyền: Chương 18 khácsử -324 Admin Thảo luận đóng góp Update Ban Dich 2011
     23:40  Khải Huyền: Chương 17 khácsử -55 Admin Thảo luận đóng góp Update Ban Dich 2011
     23:39  Khải Huyền: Chương 16 khácsử -110 Admin Thảo luận đóng góp Update Ban Dich 2011
     23:39  Khải Huyền: Chương 15 khácsử -60 Admin Thảo luận đóng góp Update Ban Dich 2011
     23:39  Khải Huyền: Chương 14 khácsử -80 Admin Thảo luận đóng góp Update Ban Dich 2011
     23:39  Khải Huyền: Chương 13 khácsử -33 Admin Thảo luận đóng góp Update Ban Dich 2011
     23:39  Khải Huyền: Chương 12 khácsử -119 Admin Thảo luận đóng góp Update Ban Dich 2011
     23:39  Khải Huyền: Chương 11 khácsử -107 Admin Thảo luận đóng góp Update Ban Dich 2011
     23:39  Khải Huyền: Chương 10 khácsử -36 Admin Thảo luận đóng góp Update Ban Dich 2011
     23:39  Khải Huyền: Chương 9 khácsử -29 Admin Thảo luận đóng góp Update Ban Dich 2011
     23:39  Khải Huyền: Chương 8 khácsử -49 Admin Thảo luận đóng góp Update Ban Dich 2011
     23:39  Khải Huyền: Chương 7 khácsử -170 Admin Thảo luận đóng góp Update Ban Dich 2011
     23:39  Khải Huyền: Chương 6 khácsử -50 Admin Thảo luận đóng góp Update Ban Dich 2011
     23:39  Khải Huyền: Chương 5 khácsử -62 Admin Thảo luận đóng góp Update Ban Dich 2011
     23:39  Khải Huyền: Chương 4 khácsử -19 Admin Thảo luận đóng góp Update Ban Dich 2011
     23:39  Khải Huyền: Chương 3 khácsử -81 Admin Thảo luận đóng góp Update Ban Dich 2011
     23:39  Khải Huyền: Chương 2 khácsử -127 Admin Thảo luận đóng góp Update Ban Dich 2011
     23:39  Khải Huyền: Chương 1 khácsử -66 Admin Thảo luận đóng góp Update Ban Dich 2011
     23:39  Giu-đe: Chương 1 khácsử -28 Admin Thảo luận đóng góp Update Ban Dich 2011
     23:39  III Giăng: Chương 1 khácsử -64 Admin Thảo luận đóng góp Update Ban Dich 2011
     23:39  II Giăng: Chương 1 khácsử -11 Admin Thảo luận đóng góp Update Ban Dich 2011
     23:39  I Giăng: Chương 5 khácsử -29 Admin Thảo luận đóng góp Update Ban Dich 2011
     23:38  I Giăng: Chương 4 khácsử -62 Admin Thảo luận đóng góp Update Ban Dich 2011
     23:38  I Giăng: Chương 3 khácsử -105 Admin Thảo luận đóng góp Update Ban Dich 2011
     23:38  I Giăng: Chương 2 khácsử -198 Admin Thảo luận đóng góp Update Ban Dich 2011
     23:38  I Giăng: Chương 1 khácsử -24 Admin Thảo luận đóng góp Update Ban Dich 2011
     23:38  II Phi-e-rơ: Chương 3 khácsử -80 Admin Thảo luận đóng góp Update Ban Dich 2011
     23:38  II Phi-e-rơ: Chương 2 khácsử -89 Admin Thảo luận đóng góp Update Ban Dich 2011
     23:38  II Phi-e-rơ: Chương 1 khácsử -73 Admin Thảo luận đóng góp Update Ban Dich 2011
     23:38  I Phi-e-rơ: Chương 5 khácsử -83 Admin Thảo luận đóng góp Update Ban Dich 2011
     23:38  I Phi-e-rơ: Chương 4 khácsử -51 Admin Thảo luận đóng góp Update Ban Dich 2011
     23:38  I Phi-e-rơ: Chương 3 khácsử -74 Admin Thảo luận đóng góp Update Ban Dich 2011
     23:38  I Phi-e-rơ: Chương 2 khácsử -162 Admin Thảo luận đóng góp Update Ban Dich 2011
     23:38  I Phi-e-rơ: Chương 1 khácsử -322 Admin Thảo luận đóng góp Update Ban Dich 2011
     23:38  Gia-cơ: Chương 5 khácsử -111 Admin Thảo luận đóng góp Update Ban Dich 2011
     23:38  Gia-cơ: Chương 4 khácsử -60 Admin Thảo luận đóng góp Update Ban Dich 2011
     23:38  Gia-cơ: Chương 3 khácsử -137 Admin Thảo luận đóng góp Update Ban Dich 2011
     23:38  Gia-cơ: Chương 2 khácsử -92 Admin Thảo luận đóng góp Update Ban Dich 2011
     23:38  Gia-cơ: Chương 1 khácsử -128 Admin Thảo luận đóng góp Update Ban Dich 2011
     23:37  Hê-bơ-rơ: Chương 13 khácsử -134 Admin Thảo luận đóng góp Update Ban Dich 2011