Thay đổi gần đây

Buớc tưới chuyển hướng Bước tới tìm kiếm

Xem các thay đổi gần đây nhất trên wiki này tại đây.

Tùy chọn thay đổi gần đây Xem 50 | 100 | 250 | 500 sửa đổi gần đây nhất trong 1 | 3 | 7 | 14 | 30 ngày qua;
Ẩn thành viên đăng ký | Ẩn sửa đổi vô danh | Ẩn sửa đổi của tôi | Hiện sửa đổi bot | Ẩn sửa đổi nhỏ
Xem các thay đổi từ 06:03 ngày 16 tháng 1 năm 2021 trở về sau
   
Danh sách chữ viết tắt:
M
Bản sửa này tạo ra trang mới (xem thêm danh sách các trang mới)
n
Đây là một sửa đổi nhỏ
b
Sửa đổi này do bot thực hiện
(±123)
Kích cỡ trang đã thay đổi bằng số byte này

ngày 15 tháng 1 năm 2021

     19:38  I Phi-e-rơ: Chương 4 khácsử +20 Admin Thảo luận đóng góp

ngày 14 tháng 1 năm 2021

     02:27  Lu-ca: Chương 1 khácsử +34.237 Admin Thảo luận đóng góp

ngày 13 tháng 1 năm 2021

     22:55  Lu-ca: Chương 1‎‎ 2 thay đổi lịch sử +43 [Admin‎ (2×)]
     
22:55 (hiện | trước) +12 Admin Thảo luận đóng góp
     
18:06 (hiện | trước) +31 Admin Thảo luận đóng góp
     21:48  Ma-thi-ơ: Chương 6 khácsử -7 Admin Thảo luận đóng góp
     16:29  Kinh Thánh khácsử -2 Admin Thảo luận đóng góp

ngày 12 tháng 1 năm 2021

     02:34  Đấng Messiah khácsử 0 Admin Thảo luận đóng góp

ngày 11 tháng 1 năm 2021

     06:08  I Tê-sa-lô-ni-ca: Chương 4 khácsử +99 Admin Thảo luận đóng góp
     06:07  I Tê-sa-lô-ni-ca: Chương 3 khácsử +71 Admin Thảo luận đóng góp
     06:04  I Tê-sa-lô-ni-ca: Chương 2‎‎ 2 thay đổi lịch sử +98 [Admin‎ (2×)]
     
06:04 (hiện | trước) +26 Admin Thảo luận đóng góp
     
05:58 (hiện | trước) +72 Admin Thảo luận đóng góp
     05:57  I Tê-sa-lô-ni-ca: Chương 1‎‎ 2 thay đổi lịch sử +30 [Admin‎ (2×)]
     
05:57 (hiện | trước) +34 Admin Thảo luận đóng góp
     
05:55 (hiện | trước) -4 Admin Thảo luận đóng góp
     05:48  Cô-lô-se: Chương 3‎‎ 4 thay đổi lịch sử +85 [Admin‎ (4×)]
     
05:48 (hiện | trước) 0 Admin Thảo luận đóng góp
     
05:45 (hiện | trước) +55 Admin Thảo luận đóng góp
     
05:39 (hiện | trước) +12 Admin Thảo luận đóng góp
     
05:34 (hiện | trước) +18 Admin Thảo luận đóng góp
     05:48  Cô-lô-se: Chương 4‎‎ 3 thay đổi lịch sử +53 [Admin‎ (3×)]
     
05:48 (hiện | trước) 0 Admin Thảo luận đóng góp
     
05:45 (hiện | trước) +55 Admin Thảo luận đóng góp
     
05:43 (hiện | trước) -2 Admin Thảo luận đóng góp
     05:47  Cô-lô-se: Chương 1‎‎ 2 thay đổi lịch sử +67 [Admin‎ (2×)]
     
05:47 (hiện | trước) +56 Admin Thảo luận đóng góp
     
05:07 (hiện | trước) +11 Admin Thảo luận đóng góp
     05:47  Cô-lô-se: Chương 2‎‎ 4 thay đổi lịch sử +20 [Admin‎ (4×)]
     
05:47 (hiện | trước) 0 Admin Thảo luận đóng góp
     
05:46 (hiện | trước) +55 Admin Thảo luận đóng góp
     
05:19 (hiện | trước) -35 Admin Thảo luận đóng góp
     
05:10 (hiện | trước) 0 Admin Thảo luận đóng góp

ngày 10 tháng 1 năm 2021

     04:53  Thi Thiên: Chương 2 khácsử -4 Admin Thảo luận đóng góp