Thay đổi gần đây

Buớc tưới chuyển hướng Bước tới tìm kiếm

Xem các thay đổi gần đây nhất trên wiki này tại đây.

Tùy chọn thay đổi gần đây Xem 50 | 100 | 250 | 500 sửa đổi gần đây nhất trong 1 | 3 | 7 | 14 | 30 ngày qua;
Ẩn thành viên đăng ký | Ẩn sửa đổi vô danh | Ẩn sửa đổi của tôi | Hiện sửa đổi bot | Ẩn sửa đổi nhỏ
Xem các thay đổi từ 05:42 ngày 9 tháng 8 năm 2020 trở về sau
   
Danh sách chữ viết tắt:
M
Bản sửa này tạo ra trang mới (xem thêm danh sách các trang mới)
n
Đây là một sửa đổi nhỏ
b
Sửa đổi này do bot thực hiện
(±123)
Kích cỡ trang đã thay đổi bằng số byte này

ngày 9 tháng 8 năm 2020

     05:27  Ô-sê khácsử +145 Admin Thảo luận đóng góp
     05:27  Ô-sê: Chương 1‎‎ 2 thay đổi lịch sử +190 [Admin‎ (2×)]
     
05:27 (hiện | trước) +168 Admin Thảo luận đóng góp
     
05:19 (hiện | trước) +22 Admin Thảo luận đóng góp
     05:26  Ô-sê: Chương 14‎‎ 2 thay đổi lịch sử +5.927 [Admin‎ (2×)]
     
05:26 (hiện | trước) +168 Admin Thảo luận đóng góp
     
05:17 (hiện | trước) +5.759 Admin Thảo luận đóng góp
     05:26  Ô-sê: Chương 13‎‎ 2 thay đổi lịch sử +9.824 [Admin‎ (2×)]
     
05:26 (hiện | trước) +191 Admin Thảo luận đóng góp
     
02:43 (hiện | trước) +9.633 Admin Thảo luận đóng góp
     05:26  Ô-sê: Chương 12‎‎ 2 thay đổi lịch sử +7.487 [Admin‎ (2×)]
     
05:26 (hiện | trước) +191 Admin Thảo luận đóng góp
     
00:58 (hiện | trước) +7.296 Admin Thảo luận đóng góp
     05:25  Ô-sê: Chương 11 khácsử +191 Admin Thảo luận đóng góp
     05:24  Ô-sê: Chương 10 khácsử +190 Admin Thảo luận đóng góp
     05:24  Ô-sê: Chương 9 khácsử +190 Admin Thảo luận đóng góp
     05:24  Ô-sê: Chương 8 khácsử +189 Admin Thảo luận đóng góp
     05:23  Ô-sê: Chương 7 khácsử +189 Admin Thảo luận đóng góp
     05:23  Ô-sê: Chương 6 khácsử +189 Admin Thảo luận đóng góp
     05:22  Ô-sê: Chương 5 khácsử +189 Admin Thảo luận đóng góp
     05:22  Ô-sê: Chương 4 khácsử +189 Admin Thảo luận đóng góp
     05:21  Ô-sê: Chương 3 khácsử +189 Admin Thảo luận đóng góp
     05:21  Ô-sê: Chương 2 khácsử +189 Admin Thảo luận đóng góp

ngày 8 tháng 8 năm 2020

     23:29  Ô-sê: Chương 11 khácsử +6.518 Admin Thảo luận đóng góp
     22:12  Ô-sê: Chương 10 khácsử +9.746 Admin Thảo luận đóng góp
     14:42  II Sử Ký: Chương 9 khácsử +2 Admin Thảo luận đóng góp →‎Bản Dịch 1925
     03:07  Ô-sê: Chương 9 khácsử +10.708 Admin Thảo luận đóng góp
     00:19  Ô-sê: Chương 8 khácsử +7.287 Admin Thảo luận đóng góp

ngày 7 tháng 8 năm 2020

     18:51  Ô-sê: Chương 7 khácsử +8.946 Admin Thảo luận đóng góp

ngày 6 tháng 8 năm 2020

     16:25  Ô-sê: Chương 6 khácsử +5.497 Admin Thảo luận đóng góp
     16:15  II Sử Ký: Chương 1 khácsử -1 Admin Thảo luận đóng góp →‎Bản Dịch 1925

ngày 4 tháng 8 năm 2020

     15:36  I Sử Ký: Chương 26 khácsử 0 Admin Thảo luận đóng góp →‎Bản Dịch 1925

ngày 3 tháng 8 năm 2020

     17:41  Ô-sê: Chương 5 khácsử +8.170 Admin Thảo luận đóng góp