Thay đổi gần đây

Buớc tưới chuyển hướng Bước tới tìm kiếm

Xem các thay đổi gần đây nhất trên wiki này tại đây.

Tùy chọn thay đổi gần đây Xem 50 | 100 | 250 | 500 sửa đổi gần đây nhất trong 1 | 3 | 7 | 14 | 30 ngày qua;
Ẩn thành viên đăng ký | Ẩn sửa đổi vô danh | Ẩn sửa đổi của tôi | Hiện sửa đổi bot | Ẩn sửa đổi nhỏ
Xem các thay đổi từ 17:13 ngày 18 tháng 8 năm 2022 trở về sau
   
Danh sách chữ viết tắt:
M
Bản sửa này tạo ra trang mới (xem thêm danh sách các trang mới)
n
Đây là một sửa đổi nhỏ
b
Sửa đổi này do bot thực hiện
(±123)
Kích cỡ trang đã thay đổi bằng số byte này

ngày 14 tháng 8 năm 2022

     11:47  Ê-phê-sô: Chương 4‎‎ 2 thay đổi lịch sử +30 [Admin‎ (2×)]
     
11:47 (hiện | trước) +24 Admin Thảo luận đóng góp
     
11:11 (hiện | trước) +6 Admin Thảo luận đóng góp

ngày 13 tháng 8 năm 2022

     17:39  Châm Ngôn: Chương 16‎‎ 16 thay đổi lịch sử +2.830 [Admin‎ (16×)]
     
17:39 (hiện | trước) +6 Admin Thảo luận đóng góp
     
17:38 (hiện | trước) +4 Admin Thảo luận đóng góp
     
17:29 (hiện | trước) +11 Admin Thảo luận đóng góp
     
17:25 (hiện | trước) -3 Admin Thảo luận đóng góp
     
17:24 (hiện | trước) 0 Admin Thảo luận đóng góp
     
17:23 (hiện | trước) +10 Admin Thảo luận đóng góp
     
17:22 (hiện | trước) +512 Admin Thảo luận đóng góp
     
16:50 (hiện | trước) +123 Admin Thảo luận đóng góp
     
16:43 (hiện | trước) +646 Admin Thảo luận đóng góp
     
16:24 (hiện | trước) +257 Admin Thảo luận đóng góp
     
16:15 (hiện | trước) +6 Admin Thảo luận đóng góp
     
16:15 (hiện | trước) +122 Admin Thảo luận đóng góp
     
16:12 (hiện | trước) +503 Admin Thảo luận đóng góp
     
15:55 (hiện | trước) +524 Admin Thảo luận đóng góp
     
15:52 (hiện | trước) +114 Admin Thảo luận đóng góp
     
15:25 (hiện | trước) -5 Admin Thảo luận đóng góp

ngày 12 tháng 8 năm 2022

     21:07  Châm Ngôn: Chương 16‎‎ 3 thay đổi lịch sử +1.553 [Admin‎ (3×)]
     
21:07 (hiện | trước) +504 Admin Thảo luận đóng góp
     
20:59 (hiện | trước) +144 Admin Thảo luận đóng góp
     
20:57 (hiện | trước) +905 Admin Thảo luận đóng góp
     06:42  Châm Ngôn: Chương 15‎‎ 12 thay đổi lịch sử +1.752 [Admin‎ (12×)]
     
06:42 (hiện | trước) +21 Admin Thảo luận đóng góp
     
06:39 (hiện | trước) -4 Admin Thảo luận đóng góp
     
06:36 (hiện | trước) -6 Admin Thảo luận đóng góp
     
06:36 (hiện | trước) +1.188 Admin Thảo luận đóng góp
     
06:00 (hiện | trước) 0 Admin Thảo luận đóng góp
     
05:59 (hiện | trước) -6 Admin Thảo luận đóng góp
     
05:58 (hiện | trước) -11 Admin Thảo luận đóng góp
     
05:57 (hiện | trước) 0 Admin Thảo luận đóng góp
     
05:56 (hiện | trước) +1 Admin Thảo luận đóng góp
     
05:54 (hiện | trước) -5 Admin Thảo luận đóng góp
     
05:54 (hiện | trước) +270 Admin Thảo luận đóng góp
     
05:45 (hiện | trước) +304 Admin Thảo luận đóng góp