Thay đổi gần đây

Buớc tưới chuyển hướng Bước tới tìm kiếm

Xem các thay đổi gần đây nhất trên wiki này tại đây.

Tùy chọn thay đổi gần đây Xem 50 | 100 | 250 | 500 sửa đổi gần đây nhất trong 1 | 3 | 7 | 14 | 30 ngày qua;
Ẩn thành viên đăng ký | Ẩn sửa đổi vô danh | Ẩn sửa đổi của tôi | Hiện sửa đổi bot | Ẩn sửa đổi nhỏ
Xem các thay đổi từ 04:30 ngày 27 tháng 3 năm 2023 trở về sau
   
Danh sách chữ viết tắt:
M
Bản sửa này tạo ra trang mới (xem thêm danh sách các trang mới)
n
Đây là một sửa đổi nhỏ
b
Sửa đổi này do bot thực hiện
(±123)
Kích cỡ trang đã thay đổi bằng số byte này

ngày 24 tháng 3 năm 2023

     22:43  Sáng Thế Ký: Chương 30‎‎ 34 thay đổi lịch sử +7.712 [Admin‎ (34×)]
     
22:43 (hiện | trước) +37 Admin Thảo luận đóng góp
     
22:27 (hiện | trước) +144 Admin Thảo luận đóng góp
     
22:23 (hiện | trước) +226 Admin Thảo luận đóng góp
     
22:18 (hiện | trước) +203 Admin Thảo luận đóng góp
     
22:10 (hiện | trước) +318 Admin Thảo luận đóng góp
     
21:54 (hiện | trước) +146 Admin Thảo luận đóng góp
     
21:43 (hiện | trước) +918 Admin Thảo luận đóng góp
     
21:11 (hiện | trước) +364 Admin Thảo luận đóng góp
     
20:59 (hiện | trước) +288 Admin Thảo luận đóng góp
     
20:49 (hiện | trước) +267 Admin Thảo luận đóng góp
     
20:44 (hiện | trước) +14 Admin Thảo luận đóng góp
     
20:26 (hiện | trước) +266 Admin Thảo luận đóng góp
     
20:19 (hiện | trước) +494 Admin Thảo luận đóng góp
     
20:03 (hiện | trước) +13 Admin Thảo luận đóng góp
     
20:01 (hiện | trước) +409 Admin Thảo luận đóng góp
     
19:49 (hiện | trước) +445 Admin Thảo luận đóng góp
     
19:43 (hiện | trước) +9 Admin Thảo luận đóng góp
     
19:40 (hiện | trước) +9 Admin Thảo luận đóng góp
     
19:37 (hiện | trước) +626 Admin Thảo luận đóng góp
     
19:22 (hiện | trước) +246 Admin Thảo luận đóng góp
     
19:17 (hiện | trước) +3 Admin Thảo luận đóng góp
     
19:14 (hiện | trước) +316 Admin Thảo luận đóng góp
     
18:47 (hiện | trước) +737 Admin Thảo luận đóng góp
     
18:20 (hiện | trước) +3 Admin Thảo luận đóng góp
     
17:32 (hiện | trước) +6 Admin Thảo luận đóng góp
     
17:31 (hiện | trước) +524 Admin Thảo luận đóng góp
     
17:24 (hiện | trước) +124 Admin Thảo luận đóng góp
     
17:20 (hiện | trước) +3 Admin Thảo luận đóng góp
     
17:18 (hiện | trước) +166 Admin Thảo luận đóng góp
     
17:13 (hiện | trước) -14 Admin Thảo luận đóng góp
     
17:11 (hiện | trước) +6 Admin Thảo luận đóng góp
     
17:08 (hiện | trước) +184 Admin Thảo luận đóng góp
     
17:00 (hiện | trước) +180 Admin Thảo luận đóng góp
     
16:56 (hiện | trước) +32 Admin Thảo luận đóng góp
     08:34  Sáng Thế Ký: Chương 29‎‎ 16 thay đổi lịch sử +3.275 [Admin‎ (16×)]
     
08:34 (hiện | trước) -19 Admin Thảo luận đóng góp
     
08:27 (hiện | trước) +686 Admin Thảo luận đóng góp
     
08:16 (hiện | trước) +223 Admin Thảo luận đóng góp
     
08:12 (hiện | trước) +130 Admin Thảo luận đóng góp
     
08:06 (hiện | trước) +146 Admin Thảo luận đóng góp
     
08:03 (hiện | trước) +295 Admin Thảo luận đóng góp
     
07:50 (hiện | trước) -4 Admin Thảo luận đóng góp
     
07:47 (hiện | trước) +311 Admin Thảo luận đóng góp
     
07:34 (hiện | trước) +205 Admin Thảo luận đóng góp
     
07:24 (hiện | trước) +474 Admin Thảo luận đóng góp
     
07:08 (hiện | trước) +18 Admin Thảo luận đóng góp
     
07:05 (hiện | trước) +148 Admin Thảo luận đóng góp
     
06:57 (hiện | trước) +5 Admin Thảo luận đóng góp
     
06:52 (hiện | trước) +237 Admin Thảo luận đóng góp
     
06:48 (hiện | trước) -11 Admin Thảo luận đóng góp
     
06:46 (hiện | trước) +431 Admin Thảo luận đóng góp