Xa Ta Hết Muôn Tội

Từ Thu Vien Tin Lanh
Bước tới: chuyển hướng, tìm kiếm

Tác Giả

  • Nguyên tác:
  • Lời:
  • Nhạc:
  • Tài Liệu:

Lời Anh

Lời Việt

Xa Ta Hết Muôn Tội
Xa xa ta rồi, Xa ta hết muôn tội.
Giờ đây tâm linh ta tự do hát lên ca ngợi.
Chôn sâu chôn sâu bao nhiêu tội.
Chúa gánh đau thương cho ta rồi.
Từ nay bình an vui sống
Ha-lê-lu-gia A-men.

Tài Liệu Tham Khảo