Lòng Tôi Vui Vẻ

Từ Thu Vien Tin Lanh
Bước tới: chuyển hướng, tìm kiếm

Tác Giả

  • Nguyên tác: Joy in My Heart
  • Lời: George C. Cooke
  • Nhạc: George C. Cooke

Lời Anh

Joy In My Heart
I have a joy
Joy! Joy! Joy!
Down in my heart,
Down in my heart,
Down in my heart;
I have a joy
Joy! Joy! Joy!
Down in my heart,
Down in my heart to stay.

Lời Việt

Lòng Tôi Vui Vẻ
Lòng tôi vui vẻ,
Vui, vui, vui, vui, vui, vô cùng,
Hớn hở muôn trùng,
Hớn hở lạ lùng,
Vì ân điển Chúa cứu tôi,
Nên tôi vui vô hồi,
Hớn hở ca ngợi chẳng thôi.

Tài Liệu Tham Khảo