Hãy Chiếu Giống Hải Đăng

Từ Thư Viện Tin Lành
Buớc tưới chuyển hướng Bước tới tìm kiếm

Tác Giả

  • Nguyên tác: Let the Lower Lights Be Burning
  • Lời: Philip P. Bliss
  • Nhạc: Philip P. Bliss

Lời Anh

Let the Lower Lights Be Burning
1. Brightly beams our Father’s mercy,
From His lighthouse evermore,
But to us He gives the keeping
Of the lights along the shore.
Refrain:
Let the lower lights be burning!
Send a gleam across the wave!
Some poor *struggling, fainting seaman
You may rescue, you may save.
2. Dark the night of sin has settled,
Loud the angry billows roar;
Eager eyes are watching, longing,
For the lights along the shore.
3. Trim your feeble lamp, my brother;
Some poor sailor, tempest-tossed,
Trying now to make the harbor,
In the darkness may be lost.

Lời Việt

Hãy Chiếu Giống Hải Đăng
1. Lòng đại từ của Chúa soi rạng
Từ Lời Thánh, như vọng đăng sáng
Ngài giao việc ta trông đăng tháp này
Hằng đem chiếu nơi biển trần đây.
Điệp Khúc:
Mọi đời sống hãy chiếu giống hải đăng
Chiếu sáng giữa ba đào hung hăng
Hầu rọi đường cho bao thủy thủ kìa
Vượt bao hiểm nguy lúc trời khuya.
2. Đời tôi này khác chi đêm đen mù
Cuồng nộ giống ba đào bao phủ
Nghìn muôn người linh đinh trên biển kìa
Mòn đôi mắt trông tháp đèn kia.
3. Đèn lu mờ kíp khêu cao, bạn nào!
Kìa ngoài biển bao người gặp bão
Họ trông bờ, đang ra sức chống chèo
Hòng thoát sóng tăm tối rượt theo.
4. Đời bạn nhờ Đấng hoa tiêu đại quyền
Đã toàn thắng ba đào nguy biến
Nguyện trong bạn lòa ra tia sáng thần
Thành đăng tháp rọi kẻ trầm luân.


Tài Liệu Tham Khảo