Chúa Jesus Con Hứa Theo Ngài

Từ Thu Vien Tin Lanh
Bước tới: chuyển hướng, tìm kiếm

Tác Giả

  • Nguyên tác: O Jesus, I Have Promised
  • Lời: John E. Bode, (1816-1874)
  • Nhạc: Arthur H. Mann, (1850-1929)
  • Tài Liệu:

Lời Anh

O Jesus, I Have Promised
1. O Jesus, I have promised
to serve thee to the end;
be thou forever near me,
my Master and my friend.
I shall not fear the battle
if thou art by my side,
nor wander from the pathway
if thou wilt be my guide.
2. O let me feel thee near me!
The world is ever near;
I see the sights that dazzle,
the tempting sounds I hear;
my foes are ever near me,
around me and within;
but Jesus, draw thou nearer,
and shield my soul from sin.
3. O let me hear thee speaking
in accents clear and still,
above the storms of passion,
the murmurs of self-will.
O speak to reassure me,
to hasten or control;
O speak, and make me listen,
thou guardian of my soul.
4. O Jesus, thou hast promised
to all who follow thee
that where thou art in glory
there shall thy servant be.
And Jesus, I have promised
to serve thee to the end;
O give me grace to follow,
my Master and my Friend.

Lời Việt

Chúa Jesus Con Hứa Theo Ngài
1. Jê-sus con xin hứa đi theo Ngài phục vụ tận tâm đến cùng.
Nguyền xin Ngài sát con chẳng rời, là Bạn và Chủ của con;
Con chẳng nao sợ giữa chiến trường nếu Chúa luôn luôn cạnh bên.
Con chẳng khi nào đi tách đường, vì Ngài dắt chăn chiên mình.
2. Nguyện cho con cảm biết chính Ngài giữa đời tăm tối phủ chặt.
Nhìn xem quang cảnh đang quyến dụ, rền nghe tiếng cám dỗ vang.
Bao kẻ tử thù đang vây chặt ở quanh và ngay nội tâm.
Xin Chúa Jê-sus xin đến gần, gìn con khỏi sa vào tội.
3. Lạy Jê-sus Chúa đã hứa ban cho mọi người theo gót Ngài.
Một nơi vinh hiển Ngài đang ngự, rồi họ cũng sẽ đến nơi.
Chúa ôi con nguyện hứa suốt đời hiến tấm thân hầu việc Ngài.
Hỡi Chúa con, Bạn con hãy thương, dùng ơn dắt con theo Ngài.
4. Nguyện cho con lắng nghe tiếng Ngài bằng lời trong sáng rõ ràng.
Vượt trên giông tố của khát vọng, và âm thanh của ý riêng.
Phán cho tâm hồn trở nên lắng dịu nhắc khuyên con hay giục con.
Xin phán, đem lòng con lắng nghe, vì Ngài dắt chăn linh hồn.

Tài Liệu Tham Khảo