Mau Dâng Cho Chúa Bao Điều Tốt Nhất

Từ Thu Vien Tin Lanh
Buớc tưới chuyển hướng Bước tới tìm kiếm

Tác Giả

  • Nguyên tác: Give of Your Best to the Master
  • Lời: Howard B. Grose
  • Nhạc: Charlotte A. Barnard

Lời Việt

Give of Your Best to the Master
1. Give of your best to the Master;
Give of the strength of your youth;
Throw your soul’s fresh, glowing ardor
Into the battle for truth.
Jesus has set the example,
Dauntless was He, young and brave;
Give Him your loyal devotion;
Give Him the best that you have.
Refrain:
Give of your best to the Master;
Give of the strength of your youth;
Clad in salvation’s full armor,
Join in the battle for truth.
2. Give of your best to the Master;
Give Him first place in your heart;
Give Him first place in your service;
Consecrate every part.
Give, and to you will be given;
God His beloved Son gave;
Gratefully seeking to serve Him,
Give Him the best that you have.
3. Give of your best to the Master;
Naught else is worthy His love;
He gave Himself for your ransom,
Gave up His glory above.
Laid down His life without murmur,
You from sin’s ruin to save;
Give Him your heart’s adoration;
Give Him the best that you have.


Lời Việt

Hiến Cả Thảy Cho Ngài
1. Mau dâng cho Chúa bao điều tốt nhất,
Thời thanh xuân luôn cả năng lực
Đem tâm tươi mới luôn bầu máu nóng,
Giảng Tin Lành chẳng nao lòng
Giê-xu Christ xưa treo gương lạ lùng,
Rất mực can đảm rất anh hùng
Bạn khá dâng tâm yêu thương chẳng phai,
Dâng điều chi tốt nhất cho Ngài.
Điệp Khúc:
Mau dâng cho Chúa bao điều tốt nhất,
Thời thanh xuân luôn cả năng lực
Mang nhung trang cứu rỗi nhờ sức thánh,
Đấu tranh vì lẽ Tin Lành.
2. Mau dâng cho Chúa bao điều tốt nhất,
Đặt Ngài cao hơn hết trong lòng
Bao nhiêu công tác, trước vì Chúa Thánh,
Hãy dâng vẹn vẻ trung thành
Vì nếu anh dâng, Cha ban rời rộng,
Chúa vì ta phó Con Một rồi
Lòng biết ơn nên lo phụng sự hoài,
Dâng điều chi tốt nhất cho Ngài.
3. Mau dâng cho Chúa bao điều tốt nhất,
Nào chi so nhân ái Chúa được
Cam tâm xa chốn thiên đàng chói sáng,
Cứu anh Ngài bỏ thân vàng
Ngài chẳng thở than vui chịu nhục hình,
Để chuộc anh thoát ly tội tình
Vậy hãy dâng tâm linh thờ Ngài hoài,
Dâng điều chi tốt nhất cho Ngài.

Tài Liệu Tham Khảo