Chỉ Có Giê-xu

Từ Thu Vien Tin Lanh
Bước tới: chuyển hướng, tìm kiếm

Tác Giả

  • Nguyên tác:
  • Lời:
  • Nhạc:

Lời Anh

Lời Việt

Chỉ Có Giê-xu
1. Lòng tôi ưa rao Giê-xu ra cho mọi người biết Ngài
Vì tôi biết chính Chúa thiết hữu chẳng như một ai
Lòng tôi ưa rao danh Giê-xu vì Ngài biến đổi tôi
Thật không ai như Giê-xu tôi, chỉ một Ngài thôi.
Điệp Khúc:
Không người giúp đỡ lo chu toàn như Giê-xu
Không một thiết hữu nào như là Giê-xu
Không người cất lấy bóng tối tăm ô tội ra khỏi tôi
Duy Giê-xu giúp đỡ được thôi.
2. Đời tôi đây đi trong ô dơ khi Giê-xu kiếm tôi
Lòng tôi chất chứa nỗi thống khổ lẫn ưu phiền thôi
Ngài giơ tay yêu thương che tôi, Ngài là chỗ nghỉ ngơi
Và Ngài luôn đưa tôi đi an ninh mọi nơi.


Tài Liệu Tham Khảo