Ý Nghĩa Tình Yêu

Từ Thu Vien Tin Lanh
Bước tới: chuyển hướng, tìm kiếm

Tác Giả

  • Nguyên tác: Love Was When
  • Lời: Don Wyrtren
  • Nhạc: Don Wyrtren
  • Tài Liệu:

Lời Anh

Love Was When
1. Love was when God became a Man,
Locked in time and space, without rank or place;
Love was God born of Jewish kin;
Just a carpenter with some fishermen.
2. Love was when Jesus walked in history,
Lovingly He brought a new life that's free,
Love was God nailed to bleed and die
To reach and love one such as I.
3. Love was when God became a Man,
Down where I could see Love that reached to me;
Love was God dying for my sin
And so trapped was I my whole world caved in.
4. Love was when Jesus met me, now it's real;
Lovingly He came, I can feel He's real!
Love was God, only He would try
To reach and love one such as I.

Lời Việt

Ý Nghĩa Tình Yêu
1. Yêu là khi Chúa xuống nơi trần gian
Cùng chia sớt kiếp sống như thế nhân đau thương
Yêu là khi Chúa xót thương tội nhân
Ðành thân sống dưới thế trong kiếp người bần hàn
Vua Yêu Thương Ngài đã đến với giòng người đời
Ðem vui tươi cho ai sống âm thầm ngục tù
Yêu là khi Chúa chết trên đồi xưa
Vì nhân thế và chính chúng ta mỗi người
2. Yêu là khi Chúa đến nơi lầm than
Và nhân thế đã thấy như bóng người bạn hiền
Yêu là khi Chúa chết thay vì tôi
Và nhân thế đắm đuối trên lối mòn cuộc đời
Vua Yêu Thương Ngài phục sinh bước đi bên tôi
Ðem an vui cho tôi giữa u buồn cuộc đời
Yêu là khi Chúa xót thương trần gian
Vì nhân thế để cứu vớt tôi với bạn

Tài Liệu Tham Khảo