Xin Chúa Sai Tôi

Từ Thu Vien Tin Lanh
Bước tới: chuyển hướng, tìm kiếm

Tác Giả

  • Nguyên tác: Lord! Send Me!
  • Lời: Louis P. Lehman Jr.
  • Nhạc: Louis P. Lehman Jr.
  • Tài Liệu:

Lời Anh

Lời Việt

Xin Chúa Sai Tôi - Lời Việt: Vĩnh Phúc
1. Kìa chốn thiếu ánh sáng trong đêm trường cần ánh dương rọi sáng luôn.
Kìa chốn thiếu tiếng hát trong tâm hồn cần khúc ca mang tình thương.
Gần đây quanh tôi, tới nơi xa xôi,
Còn bao nhiêu linh hồn chưa biết đến Chúa.
Lạy Chúa! Hãy kíp sai tôi lên đường qua bốn phương loan tình thương.
2. Lạy Chúa hãy kíp sai tôi lên đường rọi ánh dương ngời sáng luôn.
Lạy Chúa! hãy kíp sai tôi lên đường dùng tiếng ca chia tình thương.
Cầu xin Jêsus sớm hôm bên tôi,
Dạy tôi rao danh Ngài trên khắp các lối.
Lạy Chúa! hãy kíp sai tôi lên đường qua bốn phương loan tình thương.

Tài Liệu Tham Khảo